Kerk impressie
Bloemstuk Bloemstuk
Veertigdagentijd


Klik hier voor de diensten via kerkomroep.nl


Klik hier om de Grote Kerk-diensten terug te kijken


Zondag 2 april:
6e zondag van de veertig dagen, Palm en Passie zondag
10:00 uur
Dienst van Woord en Gebed
Liturgie nog niet beschikbaar
Voorganger
Ds. K. van Huisstede, Ulvenhout
Maandag 3 april:
Avondgebed
Dinsdag 4 april:
Avondgebed
Woensdag 5 april:
Avondgebed
Donderdag 6 april:
Witte Donderdag
19:30 uur
Avondmaalsviering rond de tafel
Liturgie nog niet beschikbaar
Voorganger
Ds. M. Klomp
Vrijdag 7 april:
Goede Vrijdag
15:00 uur
Stervensuur van Christus
Liturgie nog niet beschikbaar
Voorganger
Ds. M. Klomp
Zaterdag 8 april:
Stille Zaterdag
21:00 uur
Stille Zaterdag, Paaswake
Liturgie nog niet beschikbaar
Voorganger
Ds. M. Klomp
Zondag 9 april:
Pasen
10:00 uur
Voorganger
Ds. M. Klomp


In de verantwoording hieronder ziet u dat de Appostel steeds meer gebruikt wordt, zowel voor collectes als voor eenmalige doelen. Voor alle gulle giften en donaties, al of niet via de Appostel, is het college van Diakenen u dankbaar.
Collecterooster

2 april
Palmzondag, 40 dagen project: Jeugdontbijt

6 april
Witte Donderdag, diaconale collecte Annahuis

8 april
Paaswake Werelddiaconaat, kansen voor jongeren in achterstandswijk

9 april
Pasen Werelddiaconaat, kansen voor jongeren in achterstandswijk

16 april
Bloemenfonds

23 april
Ouderenwerk eigen gemeente

30 april
Algemeen Kerkenwerk eigen gemeente

7 mei
Jong Protestant (landelijk)

14 mei
Arad

21 mei
Orgelfonds

28 mei
Pinksteren, zendingscollecte: Arme boeren in Zuid-Afrika - ZWO

4 juni
Restauratiefonds en onderhoud gebouwen