Kerk impressie
Wit bloemstuk met kruis Wit bloemstuk
Veertigdagentijd


Klik hier voor de diensten via kerkomroep.nl

Donderdag 9 april:
Witte Donderdag
19:30 uur
Viering vanuit de Marcuskerk: YouTube kanaal
De uitzendingen zijn achteraf terug te zien via kerkomroep.nl bij de Johanneskerk.
Voorganger
ds. Saskia van Meggelen en ds. Eward Postma
Vrijdag 10 april:
Goede Vrijdag
19:30 uur
Viering vanuit de Marcuskerk: YouTube kanaal
De uitzendingen zijn achteraf terug te zien via kerkomroep.nl bij de Johanneskerk.
Voorganger
Ben Hendriksen en ds. Roel Knijff
Zaterdag 11 april:
Stille Zaterdag
19:30 uur
Paasnacht: viering vanuit de Marcuskerk: Viering vanuit de Marcuskerk: YouTube kanaal
De uitzendingen zijn achteraf terug te zien via kerkomroep.nl bij de Johanneskerk.
Voorganger
ds. Joan van Kempen en ds. Ton van Prooijen
Zondag 12 april:
Pasen: morgengebed
9:00 uur
Kerkomroep.nl
Bij 'Vind uw kerk' plaatsnaam 'Breda' invullen en 'Protestantse gemeente Ginneken' kiezen.
Dinsdag 14 april:
Avondgebed
19:00 uur
Kerkomroep.nl
Bij 'Vind uw kerk' plaatsnaam 'Breda' invullen en 'Protestantse gemeente Ginneken' kiezen.
Zondag 19 april:
Morgengebed
9:00 uur
Kerkomroep.nl
Bij 'Vind uw kerk' plaatsnaam 'Breda' invullen en 'Protestantse gemeente Ginneken' kiezen.
Dinsdag 21 april:
Avondgebed
19:00 uur
Kerkomroep.nl
Bij 'Vind uw kerk' plaatsnaam 'Breda' invullen en 'Protestantse gemeente Ginneken' kiezen.
Zondag 26 april:
Morgengebed
9:00 uur
Kerkomroep.nl
Bij 'Vind uw kerk' plaatsnaam 'Breda' invullen en 'Protestantse gemeente Ginneken' kiezen.
Dinsdag 28 april:
Avondgebed
19:00 uur
Kerkomroep.nl
Bij 'Vind uw kerk' plaatsnaam 'Breda' invullen en 'Protestantse gemeente Ginneken' kiezen.


Diensten in Huize Ruitersbos

Voor de diensten in Huize Ruitersbos kunnen we nog enkele helpende handen gebruiken. Het gaat er dan vooral om de bewoners die mee willen vieren van hun kamer te halen en na afloop weer terug te brengen.

Ook wie graag meezingt: welkom!

De volgende diensten zijn:Diaconale collectes februari 2020:

DatumDoelBedrag
9 februari Diaconie € 63,72
9 februari Voedselbank € 114,90
16 februari Diaconie € 58,30
23 februari Diaconie € 43,50
Oproep
Nu er in deze 40dagentijd er geen kerkdiensten zijn wordt er ook niet gecollecteerd, niet voor de diaconie, niet voor de kerk en ook niet voor de 40dagenactie. Vooral voor deze laatste willen we u oproepen om i.p.v. letterlijk een duit in het zakje te doen, dit nu figuurlijk te doen door een bedrag over te maken naar de bankrekening van de diaconie ten behoeve deze actie. Hoewel de mensen in onze directe omgeving nu al onze aandacht vragen mogen we de mensen die niet direct zichtbaar zijn en verder van ons afstaan niet vergeten.
NL 98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ginneken o.v.v. 40 dagen actie.

Diny Koopmanschap, voorzitter college van diakenen

Predikant

Ds. E.A. Postma


Koster

Tijdelijk:
Mevr. Diny Koopmanschap
076-565 2114 of per e-mail bcmkoopmanschap@gmail.comCollecterooster

9 april
Witte Donderdag - Annahuis

11 april
Paasnacht - collecte aan uitgang 'Kinderen in de knel'

12 april
Pasen 'Kinderen in de knel'

19 april
Nederlands Bijbelgenootschap

26 april
Restauratiefonds en onderhoud gebouwen

3 mei
KIA Traumahulp Boko Haram

10 mei
Ouderenwerk eigen gemeente

17 mei
Algemeen kerkenwerk eigen gemeente

24 mei
Bloemenfonds

31 mei
Pinksterzendingscollecte Marokko (Kerk in Actie)