Kerk impressie
Bloemstuk Bloemstuk
Trinitatis


Klik hier voor de diensten via kerkomroep.nl

Klik hier voor het opzoeken van de kerkliederen

Klik hier om de Grote Kerk-diensten terug te kijken


Zondag 11 juni:
1ste zondag na Trinitatis
10:00 uur
Dienst van Schrift en Maaltijd
Liturgie nog niet beschikbaar
Voorganger
Ds. A. Poldervaart
Zondag 18 juni:
2de zondag na Trinitatis
10:00 uur
Dienst van Schrift en Maaltijd
Liturgie nog niet beschikbaar
Voorganger
Ds. T. van Prooyen


In de verantwoording hieronder ziet u dat de Appostel steeds meer gebruikt wordt, zowel voor collectes als voor eenmalige doelen. Voor alle gulle giften en donaties, al of niet via de Appostel, is het college van Diakenen u dankbaar.