Kerk impressie
Kerst bloemstuk Wit bloemstuk
Paastijd


Klik hier voor de diensten via kerkomroep.nl


Klik hier om de Grote Kerk-diensten terug te kijken


Zondag 25 april:
4e zondag van Pasen
10:00 uur
Aanmelden graag bij scriba Ike Beks, ikebeks@gmail.com, 076-8889796
Klik hier voor de liturgie.
Voorganger
ds. A. Poldervaart
Zondag 2 mei:
5e zondag van Pasen
10:00 uur
Aanmelden graag bij scriba Ike Beks, ikebeks@gmail.com, 076-8889796
Liturgie nog niet beschikbaar.
Voorganger
ds. Joan van Kempen (Breda)
Zondag 9 mei:
6e zondag van Pasen
10:00 uur
Aanmelden graag bij scriba Ike Beks, ikebeks@gmail.com, 076-8889796
Liturgie nog niet beschikbaar.
Voorganger
ds. M. Meijer
Donderdag 13 mei:
Hemelvaart van de Heer, 40ste Paasdag
10:30 uur
Aanmelden graag bij scriba Ike Beks, ikebeks@gmail.com, 076-8889796
Liturgie nog niet beschikbaar.
Voorganger
Grote Kerk
Zondag 16 mei:
7e zondag van Pasen
10:00 uur
Aanmelden graag bij scriba Ike Beks, ikebeks@gmail.com, 076-8889796
Liturgie nog niet beschikbaar.
Voorganger
ds. E.A. PostmaOpbrengst diaconale collecten november en december 2020:

DatumDoelBedrag
31 oktober diaconie € 63,75
31 oktober Kerk-in-actie Griekenland (2e collecte) € 170,20
1 november diaconie € 52,40
1 november Kerk-in-actie Griekenland (2e collecte) € 112,15
8 november diaconie € 37,50
15 november diaconie € 33,35
22 november Rode Kruis, slachtoffers natuurgeweld (1e collecte) € 113,94
29 november diaconie € 40,05
6 december diaconie € 48,23
13 december diaconie € 52,55Ontvangen giften diaconie t/m 26 januari:

DoelBedrag
nov/dec 2020 - gemiste collectes € 520,00
nov/dec 2020 - overige giften € 10,00
nov/dec 2020 - Tools to Work € 70,00
nov/dec 2020 - Kinderen in de knel € 300,00
januari 2021 - Voedselbank vrachtwagen € 40,00
januari 2021 - Gemiste collectes € 210,00Groot was de teleurstelling toen door een tweede lock-down duidelijk werd dat vieringen in de Kersttijd een sober karakter moesten krijgen. En ook nu is nog niet duidelijk wanneer de beperkingen, geen kerkgangers, niet zingen, geen Avondmaalsvieringen, kunnen worden opgeheven. Dat betekent dat er voorlopig alleen op zondag morgengebeden via kerkomroep.nl zijn te beluisteren. De complete liturgie staat vermeld op de website van onze kerk onder “zondagdiensten”. Op deze website kunt u, maar dan onder onder de rubriek “nieuws”, informatie over de te houden collectes vinden. Wij hopen dat deze toelichtingen u blijven inspireren om een gift of giften, hoe klein ook, over te maken naar de rekening van de diaconie: NL98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie Prot.Gem.Ginneken o.v.v. het specifieke doel.
En natuurlijk zijn we erg blij met de tot nu toe ontvangen giften. Onze hartelijke dank daarvoor.
Namens het college van Diakenen:
Diny Koopmanschap, voorzitter