Kerk impressie
Pinksterbloemstuk Rood bloemstuk
Zomer


Klik hier voor de diensten via kerkomroep.nl


Klik hier om de Grote Kerk-diensten terug te kijken
Diensten in Huize Ruitersbos

Voor de diensten in Huize Ruitersbos kunnen we nog enkele helpende handen gebruiken. Het gaat er dan vooral om de bewoners die mee willen vieren van hun kamer te halen en na afloop weer terug te brengen.

Ook wie graag meezingt: welkom!

De volgende diensten zijn:Diaconale collectes februari 2020:

DatumDoelBedrag
9 februari Diaconie € 63,72
9 februari Voedselbank € 114,90
16 februari Diaconie € 58,30
23 februari Diaconie € 43,50
Oproep
Nu er in deze 40dagentijd er geen kerkdiensten zijn wordt er ook niet gecollecteerd, niet voor de diaconie, niet voor de kerk en ook niet voor de 40dagenactie. Vooral voor deze laatste willen we u oproepen om i.p.v. letterlijk een duit in het zakje te doen, dit nu figuurlijk te doen door een bedrag over te maken naar de bankrekening van de diaconie ten behoeve deze actie. Hoewel de mensen in onze directe omgeving nu al onze aandacht vragen mogen we de mensen die niet direct zichtbaar zijn en verder van ons afstaan niet vergeten.
NL 98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ginneken o.v.v. 40 dagen actie.

Diny Koopmanschap, voorzitter college van diakenen

Predikant

Ds. E.A. Postma


Koster

Mevr. Ingeborg Haspels
076-888 38 18 of per e-mail ihaspels@hotmail.com


Collecterooster

18 augustus
Algemeen kerkenwerk eigen gemeente

25 augustus
Protestants Interkerkelijk Thuisfront