Kerk impressie
Rood bloemstuk Wit bloemstuk
Zomer


Klik hier voor de diensten via kerkomroep.nl


Klik hier om de Grote Kerk-diensten terug te kijken


Zondag 21 aug.:
10e zondag van de zomer
10:30 uur
DE ATLETEN
Johanneskerk (Dreef 5, Princenhage)
Voorganger
Hans van der Meulen (Evangelische Kerk Jefta) en Saskia van Meggelen (Prot. Gem. Breda)
Zondag 28 aug.:
11e zondag van de zomer
10:00 uur
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger
N. den Toom
Zondag 4 sept.:
12e zondag van de zomer
10:00 uur
Dienst van Woord en Gebed
Voorganger
ds. K. Blei
Zondag 4 sept.:
Afscheidsdienst ds. E.A. Postma
15:00 uur
Zondag 11 sept.:
13e zondag van de zomer
10:00 uur
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger
J.H. Uytenbogaardt


Alweer enige tijd geleden hebben wij, het college van diakenen, samen met de kerkrentmeesters een begin gemaakt met de introductie digitaal collecteren.

De reden waarom we die mogelijkheid van collecteren en het geven van giften aanbieden is tweeledig. We denken daarmee het voor de gever eenvoudiger te maken omdat u geen contant kerkgeld meer nodig hebt. Maar ook maken we het gemakkelijker voor degenen die, voor u onzichtbaar, voor het storten en de verdere financiële administratie zorgdragen.

Daarom willen we u nu nogmaals vragen om zoveel mogelijk de app van SKG-collect, “Appostel”, te gebruiken. De downloadinstructie ligt achterin de kerk. Onze koster kan u daarmee op weg helpen.

In de verantwoording hieronder ziet u al dat de Appostel gebruikt wordt, zowel voor collectes als voor eenmalige doelen. Voor alle gulle giften en donaties, al of niet via de Appostel, is het college van Diakenen u dankbaar. U heeft daarmee met name door de actie in de veertigdagen tijd voor de Voedselbank een mooi bedrag (€851,13) voor hen bijeengebracht.

Nogmaals namens het college van diakenen, mijn hartelijke dank
Diny Koopmanschap,