top image
Hier wordt ingegaan op de wijze hoe wij invulling willen geven aan de oecumene.

Protestante Gemeente Breda

Er is een regelmatig overleg tussen de Protestantse Gemeente Ginneken en de Protestante Gemeente Breda. Scriba Centrale Kerkenraad : de heer A. Walet
Kopij S'amen sturen naar: samen@protestantsegemeentebreda.nl

Website: www.protestantsegemeentebreda.nlBij de kerkdiensten

Gelegenheid om te dopen is er op de eerste zondag van de maand. Hiervoor kunt u contact opnemen met ds. E. A. Postma: tel: 076 560 56 82.

Voor een huwelijksbevestiging tijdig met de predikant bespreken over de beschikbaarheid van de kerk, telefoonnummer zie boven.

Bij het gebruik van de kerk voor een begrafenisdienst is de koster het aanspreekpunt (zie de rubriek Contact).

Pastoraat: Gemeenteleden kunnen één van de ouderlingen benaderen voor bezoek of andere zaken (zie de rubriek Contact).


Predikanten

Protestante wijkgemeente NoorderBeemden
Lucaskerk: Tweeschaar 125, 4822 AS Breda tel. 076 542 24 33
ds. R. Knijff, tel. 06-54331244, mail: ds.knijff@kpnplanet.nl
Aanvang zondagdiensten: 10.45 uurProtestantse wijkgemeente Midden/Zuid
Johanneskerk:Dreef 5, 4813 ED Breda (Princenhage) tel. 076 521 05 45
Predikant mw. S. van Meggelen, Wederiktuin 4, 4824 PB Breda. Tel. 076-8891547 of 06-22576592.
E-mail: saskiavanmeggelen@gmail.com
Aanvang zondagdiensten: 10.00 uur


Markuskerk: Hooghout 96, 4817 ED Breda tel. 076 514 00 80
Predikant Ds. T. van Prooijen, Arenberglaan 168, 4824 RD Breda, tel. 076 542 33 34
E-mail: tonvanprooijen@gmail.com
Aanvang zondagdiensten: 10.00 uur


Lutherse kerk: Veemarktstraat 11, 4811 ZB Breda / Stadserf 3 (achteringang)
Predikant: Mw. Ds. M.J.A. Schulz, tel. 06-34292536
E-mail: mjaschulz@kpnmail.nl
Scriba: de heer J.N. Dijkshoorn, Markendaalseweg 118, 4811 KE Breda.
Aanvang zondagdiensten: 10.30 uurOecumeneR.K. Parochie van de Heilige Familie, www.parochieheiligefamilie.nl
Pastor M. Kurstjens, Mariakerk, Mariaplein 1, Breda, secretariaat: tel. 076-5652260
Pastor P. Derks, Petrus en Pauluskapel, Gr. Hendrik III-plein 28, secretariaat: tel. 076-5210656
Pastoor Lars Peetam, Ginnekenweg 335, Breda, secretariaat: tel.076-5655433

Ouderenpastoraat: Mevr. M. Luijben


Ulvenhout: Sint Laurentiuskerk
Dorpsstraat 42, 4851 CM Ulvenhout, tel 076-5612308.
Pastoraal werkster: mw. Marjan Luijben.

Bavel: Heilige Maria Hemelvaart kerk
Pastorie: Kloosterstraat 3, 4854 CL Bavel, tel. 0161-434279.
Pastor: P. Derks
Er worden regelmatig oecumenische diensten gehouden.Raad van Kerken Breda
Er is in Breda een Raad van kerken, die als overlegorgaan functioneert. Elke dinsdag is er om 12.30 uur een middaggebed in de Grote Kerk aan de Markt, Breda.
Secretaris: mw. R. van Oorschot, Voreneindseweg 35, 4714 BE Sprundel
e-mail: riavanoorschot@hetnet.nl


Bezoek ook eens onze website. Daar kun je je ook opgeven voor onze nieuwsbrief: op de groene banner onderaan de Home Page staat rechts de link naar de nieuwsbrief. www.raadvankerkenbreda.nl/Oecumenische doop- en huwelijksviering
Het komt hier in het Zuiden nogal eens voor, dat er om een oecumenische huwelijksviering wordt gevraagd. De dienst wordt dan van te voren voorbereid samen met de predikant en een pastor. Soms kan het dan in de lijn liggen, dat ook een kind, uit dit huwelijk geboren, gedoopt wordt in een oecumenische doopviering. Hiervoor kunt u contact opnemen met ds. E. A. Postma en de pastor.

image
image
image
image