Schatten van Laurentius: de Bijbel en Avondmaal

Schatten van Laurentius: de Bijbel en Avondmaal

9-6-2023


De bijbel vol verhalen ligt op de kansel. De tafel is gedekt. Brood, wijn en gaven worden aangedragen. Iedere zondag komen we samen om het Woord van God te horen. En vieren we het sacrament van het Heilig Avondmaal.

We luisteren naar de verhalen, eten van het brood en delen de wijn. Niet om fysiek verzadigd te worden, maar om te herdenken wat de apostelen en Jezus zovele jaren geleden als eersten deden: brood, wijn en verhalen delen we met elkaar in verbondenheid.

De Schrift, de Bijbel, is niet zomaar een boek. Het vertelt hoe God handelt en spreekt in de geschiedenis van Israƫl, hoe het volk daarop reageert (O.T.) en hoe dit handelen van God verder gaat in de geschiedenis van Jezus en zijn leerlingen (N.T.).

Brood is een basisproduct en is als zodanig symbool voor leven; wijn maakt de mens vrolijk en is dan ook symbool voor de vreugde in het leven. Ze verwijzen naar menselijke verbondenheid, gemeenschap, samenzijn, delen, danken, vreugde, vriendschap, gastvrijheid.
Brood en wijn zijn ook symbool voor het lichaam en bloed van Jezus Christus. Zoals brood voor de mens belangrijk is om in leven te blijven, zo is Jezus Christus belangrijk voor de gelovige.

Bron: Bijbel in 1000 seconden