Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

13-11-2015


Wat een schilderij betekent staat niet op voorhand vast. De volle impact ervan openbaart zichzelf alleen aan wie toestaat erdoor beroerd te worden. Voor een roman, een gedicht of een muziekstuk geldt dat net zo. Wie zich erin laat trekken, de verborgen ruimtes ervan onderzoekt, zal betekenissen vinden. Wat die betekenissen zijn hangt af van de wijze waarop je het kunstwerk laat binnenkomen. Goede kunst werkt zo, die nodigt uit tot een over-en-weer, een ontdekken.

De werkelijkheid van Gods Woord is een vergelijkbare. Zonder ontvankelijkheid gebeurt er niets. Zonder zoeken en gesprek geen openbaring. Of in Bijbelse taal: geen regen die de aarde doordrenkt. In de diensten van de komende weken horen we dat de profeten de gemeente van God waarschuwen voor een dor scenario: levensdagen die als kaf verwaaien; de eigen horizon als enige waarheid.

Er is de roep uit de woestenij, de hartenkreet, om wat vastgelopen is weer op gang te brengen. De dichter Ad den Besten vertolkt het zo:

'Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal Heiland, uit uw hemel neer.

Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.' (Lied 437)


Als iemand deze roep herkent als haar eigen gebed, dan is het Maria. Zij weet zich begroet door de hemel. Zij verstaat de kunst van de ontvankelijkheid, die haar tot moeder van de kerk maakt: 'Mij geschiedde naar uw Woord', bidt zij, om vervolgens in zingen uit te barsten.

In het lied dat zij zingt citeert zij psalmen en profeten: oude, misschien zelfs hermetische po√ęzie krijgt voor haar nieuwe betekenissen (Lucas 1:26-55). Werelden openen zich. Opgetild uit het stof raakt zij vervuld van hoop en vertrouwen. Ze is zwanger van het Woord.

ds. Eward Postma