Schatten van Laurentius: de Bijbel en Avondmaal
Schatten van Laurentius: de Bijbel en Avondmaal

9-6-2023


De bijbel vol verhalen ligt op de kansel. De tafel is gedekt. Brood, wijn en gaven worden aangedragen. Iedere zondag komen we samen om het Woord van God te horen. En vieren we het sacrament van het...

Meer...
Laurentiuslezing 2024
Laurentiuslezing 2024

9-6-2023


Op zondag 17 maart 2024 organiseert de Stichting Vrienden van de protestantse Laurentiuskerk Ginneken haar jaarlijkse lezing.
Spreker is theoloog Carel ter Linden. Onder...

Meer...
Wereldwijd web
Wereldwijd web

9-6-2023


Enige tijd geleden kwamen na elkaar de auteurs van ‘Kruis en munt’ (2021) over de vloer van kerk en Mariëndal. Het waren de hoogleraren Lans Bovenberg (economie) en Paul van Geest (economie en...

Meer...
Schatten van Laurentius
Schatten van Laurentius

18-11-2022


In het koor van de kerk hangt een kruis. Natuurlijk zul je zeggen, het is tenslotte een kerk! Maar...het is een ander kruis dan in andere (protestantse of katholieke) kerken.

Het kruis in kerken...

Meer...
Belangrijk werk te doen
Belangrijk werk te doen

18-11-2022


Er moest belangrijk werk
worden gedaan
Allemaal was er zeker van
dat Iemand het wel zou doen.

Iedereen had het kunnen doen,
maar Niemand deed het.
Hierover werd Iemand kwaad.
Want het was de...

Meer...
Wat zeg je bij het breken en delen van brood en wijn?
Wat zeg je bij het breken en delen van brood en wijn?

7-9-2021


Wat zeg je bij het breken en delen van brood en wijn?

Een zekere verlegenheid bij het uitdelen en ontvangen van brood en wijn tijdens het vieren van de Maaltijd van de Heer komt geregeld voor. Wat...

Meer...
Met Pasen in zicht
Met Pasen in zicht

29-03-2021


Het Paasfeest nadert. Het feest van de christelijke kerk. We vieren hoe Christus, ons Hoofd, voor ons uit is gegaan. En ruim baan heeft gemaakt voor het lichaam: zijn gemeente in deze complexe...

Meer...
Willem Vogel, Nestor van de Nederlandse kerkmuziek
Willem Vogel, Nestor van de Nederlandse kerkmuziek

29-05-2020


Een beetje laat, maar door het 'wijsje' van Vogel dat we met Pinksteren zongen, werd ik eraan herinnerd dat het deze maand - om precies te zijn op 2 mei - honderd jaar geleden is dat Willem Vogel...

Meer...
Paastijd: vijftig dagen onderweg met Exodus en Johannes
Paastijd: vijftig dagen onderweg met Exodus en Johannes

22-04-2020


De vreugdetijd van Pasen vraagt onder de huidige omstandigheden meer van onze verbeeldingskracht dan anders. We zijn op afstand van elkaar, en dat uit zorg voor elkaar. We worden opnieuw bepaald bij...

Meer...
Nood en Dank
Nood en Dank

12-04-2020


Ook bij wijze van 'noodverband' hebben we de afgelopen weken een vorm van gezamenlijk gebed in het leven geroepen. Op dinsdag een avondgebed, op zondag een morgengebed (zie ook 'kerkdiensten'). Met...

Meer...
Rowan Williams: geloof in de publieke ruimte
Rowan Williams: geloof in de publieke ruimte

18-04-2018


Wie de laatste tijd een kring bij mij heeft gevolgd, weet dat de Engelse theoloog Rowan Williams (1950) mij boeit. Williams is jarenlang pastor geweest, hoog-leraar ook, was aartsbisschop van...

Meer...
500 jaar Reformatie
500 jaar Reformatie

22-03-2017


Tussen het begin van de Reformatie in 1517 en de totstandkoming van onze gemeente in 1643 ligt ruim 125 jaar. Dat zijn drie tot vier generaties. Vaak heb ik mij afgevraagd wat zich in die tussentijd...

Meer...
Toekomst
Toekomst

28-11-2016


'Ga heen in de verwachting van de toekomst van de Heer'. Als ik op zondag voorga, zijn dat de woorden waarmee ik u aan het eind van de dienst weer op pad stuur. Met die toekomst van de...

Meer...
Klaaglied
Klaaglied

26-03-2016


Een hartgrondige klacht vindt niet gemakkelijk zijn weg. De ervaring van rauwheid laat zich niet eenvoudig delen. Een klaagzang benoemt wat niet goed is en schrijnt. Zij dringt zich op, bepaalt meer...

Meer...
Op naar het feest
Op naar het feest

9-03-2016


Het Jodendom wijst een duidelijke richting: vier je feesten! In de Bijbel is het God zelf die zijn volk opdraagt om op vastgestelde momenten feest te vieren: Pascha, Wekenfeest (Pinksteren),...

Meer...
Brood uit de hemel
Brood uit de hemel

25-12-2015


Hoe helder straalt de morgenster
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David,...

Meer...
Vruchtbaarheid
Vruchtbaarheid

13-11-2015


Wat een schilderij betekent staat niet op voorhand vast. De volle impact ervan openbaart zichzelf alleen aan wie toestaat erdoor beroerd te worden. Voor een roman, een gedicht of een muziekstuk geldt...

Meer...
Meer dan een boek
Meer dan een boek

6-09-2015


Boeken, heel veel boeken markeren dit jaar de start van het winterseizoen. Boeken die op zoek zijn naar een hernieuwd bestaan, omdat ze gelezen willen worden. Wat is een boek zonder een...

Meer...
De collecte. Over geld in de liturgie en in de Westerse cultuur (I)
De collecte. Over geld in de liturgie en in de Westerse cultuur (I)

11-07-2015


Wie wil begrijpen wat er in de kerk gebeurt op zondagmorgen, zal zich behalve in de Bijbel en in de geschiedenis van de liturgie ook moeten verdiepen in de culturele en maatschappelijke context...

Meer...
Feest vieren in Jezus’ naam
Feest vieren in Jezus’ naam

18-05-2015


De verhalen die in de Paastijd klinken moedigen aan om in te gaan op de vriendschap van Jezus. De weg die hij meeloopt met de gedesillusioneerde Emmausgangers, de wijze waarop hij hen uitlegt wat er...

Meer...
Na de nacht, vijftig dagen feest
Na de nacht, vijftig dagen feest

17-04-2015


Er kan veel stuk gaan tussen mensen, in mensen. Wat goed en gezond leek, mondt door een paar missers uit in iets onverkwikkelijks. Woorden die onverteerbaar zijn - 'ik hoor niet bij jou'....

Meer...
Veertig dagen
Veertig dagen

14-02-2015


In de veertig dagen voor Pasen kunnen we ons gedeeltelijk onthouden van eten en drinken. Dat noemen we vasten. De aandacht voor wat we eten en drinken betekent tegelijk aandacht voor het eigen...

Meer...
ANTWOORD
ANTWOORD

4-01-2015


Soms ben ik bang dat u niet blijft,
dat uw voeten leegbloeden op lege
wegen, dat uw zachtmoedige handen tegen
zoveel verraad zoveel weerspannigheid

in mensen en dingen niet...

Meer...
Vol verwachting klopt ons hart
Vol verwachting klopt ons hart

23-11-2014


De liturgische herfsttijd valt te betitelen als een kritieke tijd. Dat is naar analogie van het Jodendom dat in deze periode Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet viert en in dat...

Meer...
Wij zijn de eersten niet
Wij zijn de eersten niet

7-09-2014


Deze in kerkelijke kring vaker gebezigde uitdrukking heeft, hoe waar ook, soms iets flauws. Alsof de woorden vooral willen relativeren wat wij vandaag aanvatten. 'Dat is lang voor ons ook al...

Meer...
Pinksteren
Pinksteren

25-06-2014


Pinksteren (pentecoste, 'vijftig') is allerminst een afzonderlijk feest. Voor de apostelen is het de voltooiing van wat met Pasen is begonnen, de geboorte van de gemeente. Het...

Meer...
De kerk viert feest!
De kerk viert feest!

20-04-2014


Op 1e paasdag, 20 april, vieren we de opstanding van de Heer. Extra aandacht wordt aan de liturgie geschonken op deze feestelijke zondag.

Op de eerste dag van de nieuwe week komt...

Meer...
De doop van Jezus
De doop van Jezus

23-01-2014


Epifanie - dat betekent verschijning, openbaar wording. En in de kerk wordt dan bedoeld: de openbaarwording van het leven van Jezus. Een paar zondagen lang, tot aan de Veertigdagentijd, gaat het nu...

Meer...
Afscheid en een Nieuw Begin
Afscheid en een Nieuw Begin

20-11-2013


Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd, worden in de dienst alle namen genoemd van gemeenteleden die ons sinds vorig jaar zijn ontvallen. In...

Meer...
De Herfst en Psalm 39
De Herfst en Psalm 39

3-10-2013


Herfst wordt vaak verbonden met begrippen als vergankelijkheid en dood. Dat is heel natuurlijk. Het zonlicht schijnt korter en soms hele dagen niet.

De warmte van de zon neemt ook af. Veel mensen...

Meer...
Prediking en Zielzorg
Prediking en Zielzorg

30-08-2013


Enkele jaren geleden kwam ik voor de eerste keer in Toulouse, in het Zuiden van Frankrijk. Het andere Zuiden van Frankrijk, zeg maar. Niet dat van St Tropez of van Nice en Cannes. Het strand is er...

Meer...
Vakantie en de Bijbel
Vakantie en de Bijbel

26-06-2013


De nieuwe Kerknieuws draagt als tijdsaanduiding ‘Zomer 2013’. En zomer staat voor velen naast mooi weer ook voor vakantie. “Vrij zijn” betekent dit. Het woord...

Meer...
Vliegen op eigen kracht
Vliegen op eigen kracht

15-05-2013


Volgens Martin M. Driessen houdt God duiven in een duiventil voor zijn raam. Klara is de naam van zijn lievelingsduif. Meneer Adonai probeert haar geduldig op te leiden tot vredesduif. Maar telkens...

Meer...
De tuinman en het leven
De tuinman en het leven

05-04-2013


Het is pas Pasen als je wordt betrapt met de Heer op het kerkhof. Je bent erbij!

In die compromitterende situatie bevinden wij ons als gelovigen met Pasen. Het is nog steeds een ellendige wereld...

Meer...
Veertig Dagen
Veertig Dagen

22-02-2013


Nog geen twee maanden geleden hebben wij het Kerstfeest gevierd. Christus, gekomen in onze wereld, als het Licht in onze duisternis.

De eerste zondagen nadien konden wij aan de hand van het...

Meer...
Kerststukje
Kerststukje

21-12-2012


Najaar 2012

Ik koester mij in een mild herfstzonnetje.
Daar komt Henriëtte, of ik soms zin heb om een kerststukje te maken. Nu, dat lijkt me een redelijk originele vraag zo enkele weken voor...

Meer...
Wachten is ook hopen
Wachten is ook hopen

09-11-2012


Het boek SPREUKEN is niet mijn dagelijkse lectuur. Ik sloeg het op bij het zoeken naar het woord ‘wachten’.

Er is een boek dat alle woorden die in de Bijbel voorkomen vermeldt met de...

Meer...
Meditatie Psalm 139
Meditatie Psalm 139

11-10-2012


HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.

Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u...

Meer...
Meditatie 1 Korintiërs 9
Meditatie 1 Korintiërs 9

06-09-2012


Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in...

Meer...
In vuur en vlam
In vuur en vlam

25-05-2012


‘In vuur en vlam’ is een prachtige Pinkster-slogan. Pinksteren is in onze gemeente een hoogtepunt, maar ook een moment dat je links en rechts hoort: we zijn er een paar weken niet. Het...

Meer...
Paaspsalmen
Paaspsalmen

29-04-2012


Psalm 118 en psalm 139 worden met Pasen veel gezongen. Psalm 118 is een loflied op het leven met de mooiste zinnen in de berijmde verzen: ‘De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied,...

Meer...
Meditatie Psalm 25
Meditatie Psalm 25

23-02-2012


Citaat van Dr. Willem Barnard (vorig jaar overleden op 90-jarige leeftijd) uit zijn bundel ‘Gepeins bij Psalmen’:

“Vanmorgen werd ik weer mistroostig wakker. Het had allemaal...

Meer...
Meditatie Psalm 63
Meditatie Psalm 63

30-01-2012


Psalm 63

Zoals u weet geniet ik bij de Psalmenstudie zeer van het commentaar van Dr. Willem Barnard. Hij stierf in 2011 op 90 jarige leeftijd. Zijn laatste werk bestond uit 4 bundels uitleg over...

Meer...
Meditatie Lucas 1 en 2
Meditatie Lucas 1 en 2

30-01-2012


Lucas 1 en 2


Vol verwondering en vreugde vertelt Lucas over de komst van het Kind Jezus. En tussen de regels door zindert het van ‘spirit’, van geestkracht, ja...

Meer...
Meditatie Psalm 37
Meditatie Psalm 37

30-01-2012


Psalm 37 - Leg je leven in de handen van de Heer….


Aanvankelijk had ik de neiging deze psalm maar over te slaan: het is een vrij lange psalm die maar voortkabbelt....

Meer...