top image

Hier vindt u informatie ter verdieping van de kennis omtrent de Bijbel door middel van:

Catechese

Lezingen en gespreksgroepen

Cursussen

Basiscatechese
Op aanvraag wordt er basiscatechese gegeven voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar.
Contactpersoon: Ds. E.A. Postma, tel: 076 560 56 82 of predikant@protestantsegemeenteginneken.nl.


Belijdeniscatechese
Mensen die ongeacht welke leeftijd belijdeniscatechese willen volgen, zijn hartelijk welkom.
Alles in overleg met ds. E.A. Postma, tel: 076 560 56 82.


KRINGWERK EN GESPREKSGROEPEN
Actuele informatie hierover is te vinden op de pagina Agenda


Oecumenische kring Bavel
De oecumenische kring Bavel komt 1x per 6 weken, op donderdagavond 20.00 uur, bij elkaar in het parochiecentrum te Bavel.
Contactpersoon is Wim Eland, tel. 076-5613598


Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden
De cursus theologische vorming gemeenteleden krijgt voorlopig geen vervolg in Breda. Vanuit PKN Utrecht zijn er wel cursussen georganiseerd in o.a. Aalburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven.
Kijk voor meer cursus plaatsen op de website www.pkn.nl/tvg


Toelatingsvoorwaarden
Iedereen, die belangstelling heeft voor theologie, kan aan de cursus deelnemen. Er bestaan geen verdere toelatingsvoorwaarden, noch wat betreft het lidmaatschap van een kerk, noch wat betreft genoten onderwijs.
De cursus start bij minimaal 20 aanmeldingen; maximum aantal deelnemers is 25.


Cursuskosten
Afhankelijk van de cursusplaats tussen de €180 en € 250,00 per jaar. Men moet rekening houden met een bedrag van ongeveer € 45,00 per jaar voor de aanschaf van boeken en cursusmateriaal. De kosten mogen geen belemmering vormen voor deelname. Wanneer ze voor een deelnemer te hoog zijn, kan daarover contact opgenomen worden met het secretariaat of de cursusleiding.


Wanneer en waar
Deze cursus duurt in totaal drie jaar. De cursus start in januari en eindigt in december.


Locatie:
Verschillende locaties in Noord Brabant


Aanmelding en Informatie
Afhankelijk van de cursusplaats. Zie:
http://www.protestantsekerk.nl/pcte/toerusting/tvg/cursusplaatsen/Paginas/Noord-Brabant.aspx

TERUG NAAR VORIGE PAGINA
image
image
image
image