top image
Hoe wij onze contacten met de buitenwereld onderhouden.

Kerknieuws Ginneken
Kerknieuws Ginneken verschijnt 9 keer per jaar. In Kerknieuws vindt U de kerkdiensten, gemeenteactiviteiten inzake pastoraat en kringwerk, catechese en jeugdwerk, mededelingen van diaconie, kerkvoogdij, zending en andere werkgroepen als ook de belangrijke gebeurtenissen in de gemeente zoals geboorte, huwelijk, overlijden etc. De abonnementsprijs is gesteld op 25 euro per jaar (= kostprijs).


Redactieleden
Dhr. B. van Halem
Mevr. H. van IJzeren-ten Kley

Postadres
Postbus 4648, 4803 EP Breda

E-mail
bvh@vanhalem.nl


Liturgieblad
Elke zondag wordt een liturgie verstrekt met de orde van dienst voor de betreffende zondag. Bij de mededelingen op deze liturgie vindt u zo nodig melding van zaken die tussentijds aandacht vragen.


Laurentius Nieuwsbrief
De Laurentius nieuwsbrief wordt verzonden naar alle emailadressen die bekend zijn bij de ledenadministratie van de protestantse gemeente Ginneken.
Aanmelden en afmelden: pgglaurentius@gmail.com

De Laurentius is van en voor onze geloofsgemeenschap. U bent welkom kopij te leveren voor een volgende nieuwsbrief. Graag maximaal ongeveer 200 woorden aanhouden. De inzenddatum is de 15de van de maand.


Overige publiciteit
Gegevens omtrent kerkdiensten worden tevens gepubliceerd in S’Amen, in dagblad “BN/De Stem”, en in de weekbladen als “Nieuw Ginneken” (Ulvenhout, Breda-Zuid) en “Ons Blad” (Bavel).


Stichting Vrienden van de Protestantse Laurentiuskerk
Informatie over deze stichting vindt u hier:

Website: www.vriendenprotestantselaurentiuskerkginneken.nl


Werkgroep Communicatie Protestantse Gemeente Breda
De werkgroep Communicatie richt zich het komende jaar met name op het inventariseren van de bestaande communicatiekanalen en communicatiemiddelen; het inventariseren van de activiteiten die worden georganiseerd dor de verschillende kerkgemeenschappen en rond de verschillende kerkgebouwen behorende tot de Protestantse Gemeente Breda. Tevens heeft de werkgroep Communicatie een draaiboek opgesteld voor de mediacommunicatie: De Notitie Communicatie.

De notitie kunt u hier downloaden


Privacyverklaring Protestantse Gemeente Ginneken
Klik hier voor de privacyverklaring van onze kerk.


Webredacteur
dhr. L. Nicolai, lnicolai@ziggo.nl


Webmaster
dhr. L. Nicolai, lnicolai@ziggo.nl


Geïnteresseerden in een digitale versie van het kerkblad S’Amen kunnen deze aanvragen via dit email adres: webcoordinator@protestantsegemeentebreda.nl

image
image
image
image