Privacyverklaring


Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van de Protestantse Gemeente Ginneken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
De Protestantse Gemeente Ginneken kan persoonsgegevens over u verwerken,doordat u gebruikt maakt van de diensten van de Protestantse Gemeente Ginneken,en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Protestantse Gemeente Ginneken verstrekt. Wij kunnen de navolgende persoonsgegevens verwerken:

. Uw voor- en achternaam
. Uw adresgegevens
. Uw telefoonnummer
. Uw e-mail adres

Waarom zijn deze gegevens nodig
De Protestantse Gemeente Ginneken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan,wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen
De Protestantse Gemeente Ginneken verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van de Protestantse Gemeente Ginneken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn voor ons echter niet aan een specifiek persoon te koppelen.

Gegevens inzien,aanpassen of verwijderen
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien,te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,correctie of verwijdering sturen naar het adres: pgg.kerkelijkbureau@gmail.com

Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.

TERUG

image