top image
Wat het Pastoraat voor u kan betekenen

Ouderlingen zijn samen met de predikant verantwoordelijk voor de pastorale zorg. Daartoe behoort het bezoeken van de leden van de gemeente. Een gemeentelid dat graag met de predikant of een van de ouderlingen een gesprek wil kan dat kenbaar maken na de kerkdienst of via de telefoon. Redenen voor een gesprek kunnen zijn vragen of gedachten die leven met betrekking tot het reilen en zeilen van de gemeente tot en met levensvragen van allerlei aard in relatie tot het geloof. Daarnaast beschouwen zij het als hun taak waar mogelijk bij te dragen aan toerusting van de gemeente bij het vervullen van de pastorale en de missionaire taken van de gemeente als zodanig en ieder gemeentelid afzonderlijk. Voor vragen en advies hierover kunnen ze bij de ouderlingen terecht.

Ouderlingen hebben vooral ook de zorg voor de gemeente als gemeenschap en zij proberen mensen te motiveren om zich met de gemeente verbonden te blijven voelen. Zij dragen in het bijzonder medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de sacramenten. Dat betekent hun ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten. De ouderlingen en de predikant vergaderen gemiddeld eenmaal per maand.


image
image
image
image