DIGITALE NIEUWSBRIEF

Als kerkenraad van de Protestantse gemeente Ginneken vinden we het belangrijk om de nieuwsbrief die dominee Eward Postma in coronatijd begonnen is voort te zetten. Weliswaar op een andere manier, maar ook nu is het doel informatie te delen met leden, gastleden en vrienden van de Protestantse gemeente Ginneken.

De Laurentius brief komt sinds september 2022 eens per maand uit.
Wilt u kopij aanleveren, dan graag voor de 15de van de maand.

Als u een e-mail stuurt naar pgglaurentius@gmail.com, krijgt u de nieuwsbrief voortaan toegestuurd. Als u hem niet meer wilt ontvangen, kunt u dat aangeven met een mailtje naar hetzelfde adres.


Hieronder vindt u alle onderwerpen die onze kerkelijke gemeente aangaan, geordend in zes rubrieken. Ook vindt u hier de 'papieren' KerkGids (2017)

Klik op de afbeeldingen hieronder voor uitgebreide informatie.

Rondom het leren
Rondom het leren
Kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters
Publiciteit
Publiciteit
Rondom het vieren
Rondom het vieren
Diaconaat
Diaconaat
Werk aan de kerk
Werk aan de kerk