top image
De historie van het kerkgebouw, het ontstaan van onze gemeente en de groei van onze huidige liturgische Identiteit

Rijke historie

Historie van zeven eeuwen

Het kerkgebouw is in het jaar 1316 als parochiekerk in gebruik genomen., gewijd aan de Heilige Laurentius. Aanvankelijk was de kerk drie-beukig; nadat het schip in de 80-jarige oorlog was opgeblazen, werd de kerk in 1631 door pastoor van Biestraten herbouwd, maar door geldgebrek bleef het bij één lage middenbeuk van het schip. Na verschillende restauraties door de eeuwen heen werd in 1939 een zeer grondige restauratie voltooid. De oecumenische visie van de toenmalige Kerkenraad en vooral van ds. B. Ter Haar Romeny is van grote invloed geweest op de restauratie door voor een zichtbare liturgische indeling te kiezen.

In oktober 1944 werd de kerk door een voltreffer geraakt. In 1947 was de schade hersteld en de kerk opnieuw gerestaureerd. In 1998 werd opnieuw een uitvoerige restauratie voltooid.Protestantse Gemeente 375 jaar zelfstandig

Op 13 maart 1641 werd een verzoek van de Hervormde Gemeente van Ginneken om een eigen predikant te mogen beroepen goedgekeurd door de Raad van State en op zaterdag 27 juni 1648 werd het kerkgebouw officieel toevertrouwd aan de hervormden.

In mei 2007 werd de gemeente Protestantse Gemeente Ginneken.Laurentius

De diaken Laurentius weigerde de schatten van de kerk (heilige vaten en schriftrollen) uit te leveren aan de Romeinse Keizer. Hij trad met de armen in zijn gemeente naar buiten, volgens hem de echte schatten van de kerk. Laurentius werd daarop als martelaar ter dood gebracht, door hem te roosteren. Daarom wordt hij afgebeeld met een rooster maar ook met een palmtak als teken van overwinning. Hij wordt daarmee ook als heilige van de smeden en de brandweerlieden beschouwd.Honingboom op begraafplaats Oud Ginneken

In een aflevering van de rubriek "Bomen in Breda" op BredaNu wordt een honingboom besproken die staat op Begraafplaats Oud Ginneken. Klik hier om het filmpje op YouTube te bekijken.

Klik hier voor meer geschiedenis

image
image
image
image