oster Contact
Contact ons!
TELEFONISCH CONTACT

In onze geloofsgemeenschap zijn we anderhalve week geleden gestart met het organiseren van telefonisch contact. In eerste instantie hebben we ons daarbij gericht op mensen van tachtig jaar en ouder die alleen wonen. Het idee was om te proberen dat zij ongeveer één keer in de week gebeld zouden worden om te informeren hoe het gaat. Dat loopt intussen en de eerste geluiden zijn heel positief. Van ‘gebelden’ horen we dat ze blij verrast zijn. En degene die het niet nodig vindt, zegt het gelukkig ook. ‘Bellers’ laten weten dat ze het fijn vinden om iets te kunnen doen.

Nu dit telefonisch contact loopt, kunnen we het uitbreiden. Van verschillende kanten blijkt er animo om ook mee te doen. Dus wilt u af en toe gebeld worden of wilt u zelf af en toe iemand bellen (of allebei!) laat het dan weten.

Neem daarvoor contact op met Diny Koopmanschap (diaken).
Tel. 076-565 21 14
E-mail: bcmkoopmanschap@gmail.com


Moderamen

Predikant
Vacant


Praeses
Dhr. G. P.Th. Bosma
W. v. Oranjelaan 34 bis
4837 AK Breda
076-560 11 17
g.p.th.bosma@tele2.nl


Scriba
Mevr. W. Luijk-Smits
06-13362257
willy.luijk@hotmail.com


Wijkouderlingen

Mevr. H. van Tuijl-Wisse
Bieberglaan 9
4834 MJ Breda
076-561 10 36
vrijbuiters@tele2.nl


Mevr. P.A. Wilms-van Donk
Tilburgseweg 114
4817 BG Breda
076-581 23 74


Kerkrentmeesters

Voorzitter
Mevr. M.L.C. Nicolai-Hagemans
06-20 98 34 21
hagemans.mlc@gmail.com


Secretaris
Dhr. F. Wunschmann
06-55828055 frank.wunschmann@gmail.com


Penningmeester
Vacature


Ledenadministratie en Kerkbalans
Dhr. H.P. van Dalen
076-561 20 77
hpdalen@ziggo.nl


Begraafplaatsen
Dhr. B. de Geus
06-40 39 57 89
basengreetdegeus@gmail.com


Gebouwen en terreinen
Vacature

Diakenen

Voorzitter
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely
Past. Vermuntstraat 5
4851 CR Ulvenhout
076-565 21 14
bcmkoopmanschap@gmail.com


Secretaris
Mevr. C. van Wijk
Beekdal 13
4851 SW Ulvenhout
076-561 20 77
prot.gem.ginneken.diac@gmail.com


Administrateur
Mevr. P.J. van den Bosch,
Wijngaardhof 12
4811 GV Breda
076-561 07 17
jokedesforets@hotmail.com


Diaken
Dhr. W. Bongers
Govaart Thielen Akker 18
4834 BN Breda
076-514 96 62
wilbongers@icloud.com


Diaken
Dhr. A.B. Gouamene
Dr. Struykenstraat 189b
4812 AB Breda
06-85783976
yblaiso@hotmail.com


Diaken
Mevr. I.T. Haspels
Duivelsbruglaan 3
4835 JD Breda
06-52148933


Diaken
Mevr. E. Hagemans-de Vroomen
076- 5320536


Diaken
Mevr. I. Pinel
W. v. Oranjelaan 34 bis
4837 AK Breda
076-560 11 17


Diaken
Dhr. E.J.H.A. Wilms
Tilburgseweg 114
4817 BG Breda
06-36110687
edwardwilms@hotmail.comKerkWebRadio

Contactpersoon
Mevr. Ingeborg Haspels
Duivelsbruglaan 3
4835 JD Breda
06-52148933
pgg.koster@gmail.com

Kerkelijk bureau

Romenyhuis,
Duivelsbruglaan 13, Breda

4803 EP Breda
pgg.kerkelijkbureau@gmail.com
076-565 31 42

Administrateur
Mevr. A. van Halem- Romeijn.


Kosterij

Koster
Mevr. Ingeborg Haspels
Duivelsbruglaan 3
4835 JD Breda
06-52148933
pgg.koster@gmail.com

De koster is het aanspreekpunt voor activiteiten die in het kerkgebouw plaatsvinden (reguliere kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten en overige evenementen in het kerkgebouw).


Beheerder gebouwen
Dhr. Berry Tempelaars
06-26921606
pgg.mariendal@gmail.com

De beheerder gebouwen is het aanspreekpunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op Mariëndal, Romenyhuis en onderhoud. Alle reserveringen dienen met hem te worden gemaakt.


Protestantse Laurentiuskerk

Duivelsbruglaan 1
4835 JD Breda

Protestanse Gemeente Ginneken
Duivelsbruglaan 11
4835 JD Breda

Postadres kerk
Duivelsbruglaan 11
4835 JD Breda

Mariëndal
Gemeentecentrum bij de kerk
Duivelsbruglaan 13
4835 JD Breda


Locatie van de kerk

Hieronder vindt u de locatie van onze kerk en u kunt hiermee ook de route naar de kerk bepalen. U kunt op het linkje onder de kaart klikken om de locatie in Google Maps te openen.