oster Contact
Contact ons!
TELEFONISCH CONTACT

In onze geloofsgemeenschap zijn we anderhalve week geleden gestart met het organiseren van telefonisch contact. In eerste instantie hebben we ons daarbij gericht op mensen van tachtig jaar en ouder die alleen wonen. Het idee was om te proberen dat zij ongeveer één keer in de week gebeld zouden worden om te informeren hoe het gaat. Dat loopt intussen en de eerste geluiden zijn heel positief. Van ‘gebelden’ horen we dat ze blij verrast zijn. En degene die het niet nodig vindt, zegt het gelukkig ook. ‘Bellers’ laten weten dat ze het fijn vinden om iets te kunnen doen.

Nu dit telefonisch contact loopt, kunnen we het uitbreiden. Van verschillende kanten blijkt er animo om ook mee te doen. Dus wilt u af en toe gebeld worden of wilt u zelf af en toe iemand bellen (of allebei!) laat het dan weten.

Neem daarvoor contact op met Diny Koopmanschap (diaken).
Tel. 076-5652114
E-mail: bcmkoopmanschap@gmail.com


Moderamen

Predikant
Ds. E.A. Postma
Duivelsbruglaan 21
4835 JD Breda
076-560 56 82
predikant@protestantsegemeente
ginneken.nl

Praeses
Dhr. G. P.Th. Bosma
W. v. Oranjelaan 34 bis
4837 AK Breda
076-560 11 17
g.p.th.bosma@tele2.nl

Scriba
Mevr. S.A. Beks,
Valkrustdreef 43
4835 MD Breda
076-8889796
ike.beks@gmail.com

Wijkouderlingen

Mevr. H. van Tuijl-Wisse
Bieberglaan 9
4834 MJ Breda
076-561 10 36
vrijbuiters@tele2.nl

Dhr. J. Potgieser
Schönbergstraat 12
4837 BK Breda
076-560 27 04
potgieser@casema.nl

Mevr. P.A. Wilms-van Donk
Tilburgseweg 114
4817 BG Breda
076-5812374

Kerkrentmeesters

Voorzitter
Dhr. W.A.F.M. v. Spaandonk
Lovensdijkstraat 11F56
4818 AJ Breda
06-52687586
spaandonk@wxs.nl

Secretaris
Dhr. F. Wunschmann
Oldengaardestraat 9
4834 LS Breda
06-55828055 frank.wunschmann@gmail.com

Penningmeester
Mevr. M.L.C. Nicolai-Hagemans
Bavelselaan 300
4834 TJ Breda
076-5153453
penningen_pgg@ziggo.nl

Ledenadministratie en Kerkbalans
Dhr. H.P. van Dalen
Beekdal 13
4851 SW Ulvenhout
076-5612077

Gebouwen en terreinen
Vacature

Diakenen

Voorzitter / Penningmeester
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely
Past. Vermuntstraat 5
4851 CR Ulvenhout
076-565 21 14
bcmkoopmanschap@gmail.com


Secretaris
Vacature, tijdelijke waarneming door de voorzitter
prot.gem.ginneken.diac@gmail.com


Administrateur
Mevr. P.J. van den Bosch,
Wijngaardhof 12
4811 GV Breda
076-561 07 17
jokedesforets@hotmail.com


Diaken
Dhr. W. Bongers
Govaart Thielen Akker 18
4834 BN Breda
076-5149662
wilbongers@icloud.com


Diaken
Dhr. A.B. Gouamene
Dr. Struykenstraat 189b
4812 AB Breda
06-85783976
yblaiso@hotmail.com


Diaken
Mevr. I.T. Haspels
Keermanslaan 45
4835 GE Breda
076-8883818


Diaken
Dhr. R.J.G. Lameijer
Haamstraat 3
4851 TL Ulvenhout
076-5613922


Diaken
Mevr. C. van Wijk
Beekdal 13
4851 SW Ulvenhout
076-561 20 77
corinne.vanwijk@ziggo.nl


Diaken
Dhr. E.J.H.A. Wilms
Tilburgseweg 114
4817 BG Breda
06-36110687
edwardwilms@hotmail.comKerkWebRadio

Contactpersoon
Dhr. O. N. Visser
Laurenspark 50
4835 GX Breda
076-887 51 80
o.n.visser@home.nl


Kerkelijk bureau

Romenyhuis,
Duivelsbruglaan 13, Breda

Postbus 4648
4803 EP Breda
kbginneken@zonnet.nl
076-565 31 42

Administrateur(s)
mevr. A. van Halem- Romeijn.
Dhr. J. Potgieser


Kosterij

Koster
Tijdelijk: Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely
Pastoor Vermuntstraat 5
4851 CR Ulvenhout

De koster is het aanspreekpunt voor het gebruik van kerk en bijgebouwen, voor uitvaart- en huwelijksdiensten, bijeenkomsten, vergaderingen, cursussen e.d. voor zover deze passen binnen de doelstellingen van onze gebouwen.

De koster is van maandag t/m vrijdag voor het maken van afspraken en reserveringen telefonisch bereikbaar van 18.00 - 19.00 uur (076-565 2114 of per mail bcmkoopmanschap@gmail.com).

Protestantse Laurentiuskerk

Duivelsbruglaan 1
4835 JD Breda

Protestanse Gemeente Ginneken
Duivelsbruglaan 11
4835 JD Breda

Postadres kerk
Postbus 4648
4803 EP Breda

Mariëndal
Gemeentecentrum bij de kerk
Duivelsbruglaan 13
4835 JD Breda


Locatie van de kerk

Hieronder vindt u de locatie van onze kerk en u kunt hiermee ook de route naar de kerk bepalen. U kunt op het linkje onder de kaart klikken om de locatie in Google Maps te openen.