La Divina Tragedia, woensdag 9 april, Lutherse Kerk, 20:00 uur

La Divina Tragedia, woensdag 9 april, Lutherse Kerk, 20:00 uur

2-04-2014


De Bredase kunstenaar Silvester Povel en zijn partner Fransje Povel Speleers en vertellen over ‘La Divina Tragedia’. Het is een eigentijds antwoord op Dante’s ‘La Divina Commedia’ en zijn verbeelding van hel en paradijs. Een zoektocht naar zingeving in een wereld die zijn morele kompas verloren heeft.

Dit was een beeldententoonstelling in 2012 met video’s van Fransje Povel Speleers en Silvester Povel.

‘La Divina Commedia’ is het middeleeuwse meesterwerk waarin de dichter Dante een spirituele reis maakdoor het hiernamaals, het rijk van de doden. Dante daalt af naar de hel en beschrijft de verschrikkingen die de zondaars daar te verduren hebben en waar ze voor eeuwig gestraft worden. Dan klimt hij de Louteringsberg op en ontmoet de gestorvenen die nog hoop koesteren op het paradijs, en tenslotte belandt hij in de Hemel bij de engelen en de gelukzaligen en ziet hij zijn grote liefde terug, Beatrice.

Dit prachtige gedicht wordt nog steeds als opera opgevoerd. Ook talrijke beeldende kunstenaars over de hele wereld werden door dit gedicht geïnspireerd. Maar wat Dante verbeeldt, daar wordt niet meer in geloofd. Voor veel mensen in de westerse maatschappij bestaat er geen hiernamaals, geen hel en geen hemel. De verrezen Christus als verlosser van de mensheid is verdreven door de Paashaas met zijn mandje met eieren.

Is de huidige westerse maatschappij daardoor stuurloos geworden en in morele ontreddering is achtergebleven?. Is overconsumptie, hedonisme, geld en seks, dat waar het om draait?

Met groot technisch vernuft wordt op een aantal plaatsen een paradijs op aarde gebouwd waarin de mens steeds meer in een virtuele wereld woont, maar de aarde wordt uitgeput en de armoede blijft. De dood wordt uitgesteld door vaak onmenselijke medische ingrepen, maar nooit kan de dood worden overwonnen. De paradox van de vooruitgang.
Toch blijft de mens zoeken naar zingeving, naar een dimensie in het bestaan die boven hemzelf uitgaat.

Een aantal opgestelde sculpturen, foto's en video beelden dit uit.

9 april Lutherse Kerk, Veemarkt straat 11, Breda, Toegang vrij, zaal open 19:30 uur