Brancardiers gevraagd, jong van geest met goede benen!

Brancardiers gevraagd, jong van geest met goede benen!

19-03-2014


In het verpleeghuis Thebe, locatie Aeneas wordt elke zaterdagavond een kerkdienst gehouden. Deze dienst begint om 18.15 uur en duurt doorgaans een klein uurtje. (Tijdelijke) bewoners, hun familieleden of belangstellenden komen naar de diensten die zoveel mogelijk oecumenisch van snit zijn.

Omdat veel mensen in het verpleeghuis zelf niet kunnen lo pen hebben we bereidwillige mensen nodig die helpen met het zogenoemde ‘brancardieren’. Dat wil zeggen: het ophalen van bewoners van hun woonkamers, het bijwonen van de viering, en het terugbrengen van de bewoners naar hun afdeling.

Daarnaast zijn er nog wat hand – en spandiensten te verrichten zoals het inrichten van de gemeenschappelijke ruimte tot Kerkzaal en na afloop van de dienst de Tuinzaal weer netjes achterlaten. Sommige vrijwilligers zijn wekelijks aanwezig, anderen weer eens per twee weken, of eens per maand.

Gevraagd wordt dus:

een nieuwe medewerker in het team van vrijwilligers
die ruimhartig is, oecumenisch gezind
en bereid om anderen in moeilijke situaties
te ondersteunen


Mocht u belangstelling hebben om mee te gaan doen, neem dan contact op met ds. Henrieke ten Thije, geestelijk verzorger, henrieke.ten.thije@thebe.nl of 06 249 73 241. U bent uiteraard altijd van harte welkom om de kerkdienst in de Tuinzaal bij te wonen.

ds Henrieke ten Thije