De rijke wereld van de iconen, 20 maart

De rijke wereld van de iconen, 20 maart

10-03-2014


Drs. Leo van Leijsen gaat in op de icoon van de verheerlijking van Jezus op de berg Tabor (de transfiguratie-icoon). Aan de hand van Bijbelteksten en teksten van de kerkvaders alsmede uit de orthodoxe liturgie krijgt een icoon zijn zeggingskracht.

De uitleg van deze icoon reikt ons sleutels aan om ook veel andere iconen beter te kunnen lezen.

Leo van Leijsen is medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Hij is verbonden met de Byzantijnse ritus binnen de RK Kerk.

Opening met gebed door pastoraal werker Ria van Oorschot.

Secretariaat Laurentiuskerk, Ginnekenweg 331a, Breda
Donderdag 20 maart 2014, 20.00 uur