In afwachting van de nieuwe predikant

In afwachting van de nieuwe predikant

23-01-2014


Het afgelopen jaar is binnen- en buiten de gemeente de vraag vaak gesteld:
“Wanneer komt de nieuwe dominee voor Ginneken ?”

De beroepingscommissie en de kerkenraad heeft het afgelopen jaar op de weg van het beroepingswerk tweemaal moeten accepteren dat het niet lukte. Het siert de beroepingscommissie dat zij consequent aan de profieleisen heeft vastgehouden. En ziedaar, de derde poging gaat lukken. Op zondag 15 december jl. na de kerkdienst mocht ik namens de kerkenraad een voorgenomen beroep en een gemeentevergadering op 9 januari jl. daarover aankondigen.

Ook hier geef ik het korte profiel van de kandidaat. Het betreft proponent dr. E.A. Postma, docent aan de Theologische Universiteit van de PKN, 41 jaar, woonachtig in Utrecht met zijn vrouw en zoontje.

Ik heb er veel vertrouwen in dat onze gemeente zijn nieuwe gemeentepredikant zal kunnen verwelkomen. Het gezin Postma heeft bezoeken gebracht aan onze pastorie en enkele scholen in het Ginneken bezocht en ik hoop dat zij zichzelf binnenkort aan onze gemeente kunnen voorstellen. Verhuizing en intrede zullen nog wel even op zich laten wachten. Wij kijken met blijdschap uit naar de komende tijd waarin, in de lange geschiedenis van onze Gemeente, weer een dominee in het Ginneken “staat” en de pastorie aan de Mark weer wordt bewoond.

Jan Schipper

P.S.

Zondag 12 januari werd in de kerkdienst aan de gemeente officieel meegedeeld dat dr. Postma te Utrecht beroepen zal worden. In Kerknieuws nr. 2 vindt u de officiële tekst zoals de beroepingscommissie die aan de kerkenraad presenteerde.