Gemeentevergadering bekrachtigt beroep op proponent Postma

Gemeentevergadering bekrachtigt beroep op proponent Postma

13-01-2014


Zoals de afgelopen weken is aangekondigd heeft donderdag 9 januari jl. de gemeenteavond plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is het voorgenomen beroep van de kerkenraad op proponent dr. E.A. Postma nader toegelicht en uitvoerig besproken.

Uit de vele vragen bleek een grote belangstelling en betrokkenheid van de gemeente. Daarna is in unanimiteit het voorgenomen beroep op proponent Postma door de gemeentevergadering bekrachtigd.

De kerkenraad is dankbaar voor deze ondersteuning vanuit de gemeente. In de komende week kunnen nog bezwaren tegen de gevolgde procedure worden ingebracht. Daarna zal de kerkenraad de officiële beroepingsbrief met bijlagen aan proponent Postma gaan overhandigen in Utrecht.