Gemeenteavond 9 januari n.a.v. beroep dr. E.A. Postma

Gemeenteavond 9 januari n.a.v. beroep dr. E.A. Postma

30-12-2013


Begin december was er een extra kerkenraadsvergadering waarin de beroepingscommissie het voorstel deed om dr. E.A. Postma uit Utrecht te beroepen als predikant. De beroepingscommissie kwam tot een unaniem besluit om deze kandidaat voor te dragen.

De Commissie is ervan overtuigd in dr. Postma iemand gevonden te hebben die uitstekend in onze gemeente past. Hij heeft weliswaar weinig ervaring als gemeentepredikant, maar maakt dat ruimschoots goed met andere ervaring, uitgebreide kennis, een breed netwerk en een flink aantal noodzakelijke vaardigheden. Bovendien laat hij zich kennen als een beminnelijk mens en een aangename gesprekspartner. Dit en zijn vermogen om te luisteren en zich in te leven in de situatie van anderen maken hem bijzonder geschikt voor het ambt.

Hij kan met overwicht de gemeente voor gaan op de weg van verandering die voor ons ligt.

Enkele referenten onderschrijven dit beeld en schetsen hem vanuit de diverse werkterreinen als iemand die loyaal en collegiaal is, betrouwbaar, ijverig, een goede uitlegger, humoristisch en betrokken.

Na een uitgebreide verantwoording vanuit de Beroepingscommissie stemden de kerkenraadsleden unaniem in met de voordracht van dr. Postma.

Naar aanleiding van deze voordracht vindt er op 9 januari een gemeenteavond plaats in Mariëndal, waar de keus voor dr. Postma toegelicht zal worden.