Oude koster, nieuwe koster

Oude koster, nieuwe koster

24-12-2013


Zoals u al weet zijn Netty en Harm per 31 december definitief vertrokken uit de kosters woning. Vanaf deze plaats willen wij hen heel hartelijk danken voor alles wat zij voor onze kerk hebben gedaan. Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan het goed lopen van de activiteiten die plaatsvonden op het kerkelijk terrein.

We zijn blij dat hun zoon, Arjen van Wijk, per 1 januari 2014 de functie van koster gaat vervullen. Hij zal samen met zijn partner de kosterswoning betrekken zodat het toezicht op het kerkelijk terrein gewaarborgd blijft. Het wisselen van de functie zal niet ongemerkt gaan; wij vragen hiervoor uw begrip .

Wij wensen de nieuwe koster en zijn partner veel succes maar ook voldoening in het werk voor de kerk.

De kerkrentmeesters