ZWO

ZWO

24-12-2013


Op 2 februari 2014 organiseert ZWO Ginneken – Breda – Prinsenbeek één van de halfjaarlijkse diensten voor het Werelddiaconaat. Deze keer in Het Kruispunt, Harmonielaan 24 in Prinsenbeek.

De vier protestantse cantorijen verlenen hun gezamenlijke medewerking en in alle diensten zal gecollecteerd worden voor het huidige project: de Noordhoek-Foundation.

Uit de opbrengst van de boekenmarkt is voor dit project al € 2000 naar Oeganda gegaan via Marion Noordhoek. In november / december heeft ze Kampala bezocht. In de dienst van 2 februari zal ze daarvan verslag doen en ons vertellen wat er tot nu toe met het geld voor het project is gedaan.

We verwachten weer een feestelijke dienst!!

De ZWO-commissie