Bijbelverspreiding na een ramp

Bijbelverspreiding na een ramp

24-12-2013


Als u dit leest is de media-aandacht voor de ramp op de Filipijnen wellicht al weggeëbd, maar de gevolgen van de orkaan Haiyan zijn nog steeds de bittere werkelijkheid van vele Filipino’s. Leed dat hen trof en hun leven voorgoed veranderde. Onvoorstelbaar verdriet waar geen woorden voor zijn. Toch wil het Filipijns Bijbelgenootschap hét Woord verspreiden en vraagt daarvoor uw steun en uw gebed.

Als er een ramp heeft plaatsgevonden, is het goed dat er direct hulp op gang komt. En natuurlijk bestaat de noodhulp allereerst uit voedsel, medicijnen, drinkwater en onderdak. Ook vanuit Nederland is er veel steun voor hulporganisaties die materiële hulp verlenen, en wellicht hebt ook u een bijdrage geleverd.

Maar de getroffen Christenen in de Filipijnen verlangen, juist in deze situatie, ook naar de troost die ze in de Bijbel kunnen vinden. Het Filipijns Bijbelgenootschap wil mensen die behoefte hebben aan Bijbels steunen, maar kan dat alleen doen als medechristenen elders in de wereld dit mogelijk maken. Vandaar dat Bijbelgenootschappen in diverse landen hiervoor een extra beroep doen op hun achterban.

Die hulp wordt ook gewaardeerd. Dat weten we door eerdere acties na rampen, zoals de tsunami in Sri Lanka, de aardbeving in Haïti of de kernramp in Japan. Mensen blijken in deze verschrikkelijke situaties behoefte te hebben aan woorden van troost. Onder de slachtoffers zijn vele christenen, die alles zijn kwijtgeraakt, ook hun Bijbel.

De actie van het Filipijns Bijbelgenootschap gaat om het verspreiden van 250.000 Bijbelboekjes, 20.000 kinderbijbels en 20.000 gewone Bijbels in het Tegalog en Cebuano. In totaal is daarvoor plm. 100.000 euro nodig. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft 10.000 euro bijgedragen. Wilt u een extra gift geven voor deze actie?
Dat kan via www.bijbelgenootschap.nl

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap,
Annet van Zijl