Een sponsor/sponsoren gevraagd!

Een sponsor/sponsoren gevraagd!

19-12-2013


Tegenwoordig treft u op locaties waar veel mensen samenkomen vaak een AED, een Automatische Externe Defibrillator aan. Bij mensen met een hartstilstand is het van levensbelang zo snel mogelijk een AED in te zetten, na 112 gebeld te hebben. De overlevingskansen worden hiermee sterk verhoogd!

Op onze kerkelijke locaties is nog geen AED aanwezig; gezien echter het bovenstaande is aanschaf wenselijk.

Dit jaar heeft de renovatie van het Romenyhuis en het opknappen van de pastorie veel geld gekost. Daarom zijn wij voorzichtig met dit soort (noodzakelijke) uitgaven. Een AED kost ongeveer € 2000.-

Wij zouden het zeer op prijs stellen als een of meerdere sponsoren zich financieel bereid verklaren zich over dit project te ontfermen! Bovendien is deze gift fiscaal aftrekbaar. Wij hopen op positieve reacties!

Kerkrentmeesters