Kerkbalans 2014

Kerkbalans 2014

19-12-2013


De laatste twee weken van januari 2014 zal de actie kerkbalans weer plaatsvinden. Dit jaar zullen er weer vrijwilligers rondgaan om de enveloppen uit te delen en enkele dagen later weer op te halen.

De actie wordt gehouden om het functioneren van de plaatselijke gemeente mogelijk te maken. De opbrengst van de actie is de belangrijkste inkomstenbron van onze kerk.

Wij hopen dat u allen naar vermogen bijdraagt om onze warme, levende gemeente in stand te houden.
Nadat de begroting door de kerkenraad is geaccordeerd zal deze op verzoek, na overleg met één der kerkrentmeesters, kunnen worden ingezien.