Breda-Wismar-Arad, verslag werkbezoek Arad

Breda-Wismar-Arad, verslag werkbezoek Arad

5-12-2013


Vrijdag 18 oktober kwamen Jettie Wouters en ik aan op het vliegveld van Timisoara waar een 5-tal mensen, waaronder Renata Tothpal, ons stonden op te wachten. De volgende dag maakten we met 10 gemeenteleden een uitstapje naar Lipova, alwaar wij de kerk van Maria Ragna uit 1529 hebben bezocht. Zondagmorgen om 10.00 u. begon de kerkdienst in de kerkzaal van de Sjalomgroep. Deze indrukwekkende dienst duurde tot 11.45u. Een zestal gemeenteleden leverden een bijdrage aan de liturgie.

Een van de gemeenteleden deed de preek en ook traden een 4-tal jonge zangers op die onder gitaarbegeleiding enkele liedjes zongen in het Hongaars en Engels. Daarna werd de boodschap van ds. Béla Tothpal van deze zondag beluisterd (opgenomen door zijn vrouw) en aan het einde van de dienst hoorden we de stem van Béla die Jettie en mij speciaal in het Duits toesprak en zijn blijdschap en dankbaarheid onder woorden bracht voor alle blijken van medeleven door de zustergemeentes die hem zo steunen in deze moeilijke tijd. Dit was heel emotioneel!

’s Middags een speciale kerkenraadsvergadering waaraan 12 leden deelnamen. Na het doornemen van de lijst met aandachtspunten die we in Breda hadden opgesteld zoals: transport en opslagmogelijkheden in mei volgend jaar, voortzetting Kerstpakketten (dat is daar al 100 jaar een traditie!) en een datum voor de Zomerontmoeting in Arad.

Op maandag hebben we een bezoek gebracht aan ds. Béla Tothpal in de gevangenis in Timisoara. We hebben met hem een goed gesprek gehad over heel veel onderwerpen. Wat ons (opnieuw) opviel is dat hij onvoorstelbaar moedig is en positief in zijn vertrouwen voor de toekomst. Hij doet met alle activiteiten mee waarvoor hij punten kan verdienen die meetellen voor een eerdere vrijlating of tussentijds proefverlof. Hij heeft een onvoorwaardelijk vertrouwen in Gods nabijheid voor zijn gezin en gemeente in Arad. Hij is trots op zijn gemeente en dankbaar voor de betrokkenheid van de zustergemeenten in Breda en Wismar. Het was op verschillende momenten een emotionele ontmoeting.

Een uitgebreid verslag kunt u vinden in S’Amen, het kerkblad van de PKN gemeente Breda of via de redactie van Kerknieuws Ginneken. (Aanvraag via Email: jfcvanepen@casema.nl).

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter),
tel. 076-514.65.23
Email: w.frankfoorder@hccnet.nl