Oproep kindercrèche

Oproep kindercrèche

18-11-2013


Crèche

We zijn klein
maar fijn om op te passen!
Wie helpt ons in en uit de jassen?

Het zijn er maar
een paar
dezelfden daar.

Vijfzeséénnulvierzeséén.
Pak dat ding en bel meteen!
Kom bij het groepje
rondom ons troepje.

Marije Kat
Tel. 561.04.61