Afscheid van onze Kosteres

Afscheid van onze Kosteres

18-11-2013


Onze kosteres gaat van haar welverdiende pensioen genieten.

Na ruim negentien jaar trouwe dienst is het dan zover dat onze Nettie een punt zet achter haar loopbaan als koster van onze gemeente. Eigenlijk was ze vorig jaar al aan haar pensioen toe maar wij waren reuze blij dat ze nog een jaartje bijtekende. Veel heeft ze voorbij zien komen en als je haar zou vragen wat ze zoal heeft meegemaakt zal ze zeggen: “ik kan er wel een boek over schrijven”. Desalniettemin heeft ze haar taken met heel veel liefde vervuld. Alles altijd keurig in orde en geregeld. Een koster zoals je het graag ziet.

Ze is haar werkzaamheden begonnen toen Ds. Theo Vrijland hier predikant was. Na het overlijden van Theo was er gedurende een periode van bijna twee jaar geen predikant aan onze gemeente verbonden. Toen kwam Ds. Pieter Masmeijer die nu ook al weer een jaar met emeritaat is. Nettie heeft dus twee predikantloze periodes meegemaakt.

Toen we vernamen dat haar plaats met ingang van 1 januari 2014 vacant kwam, werd het dus tijd om uit te zien naar een nieuwe koster. En dan kom je vanzelf bij de taakomschrijving van een koster terecht en als je dat leest, is dat niet gering. En dat deed ze allemaal geruisloos. Petje af en heel hartelijk bedankt voor alles wat je voor onze gemeente gedaan hebt.

Per 1 januari volgt haar zoon Arjen haar op. Hij heeft er zin in en gaat in de kosterswoning wonen. Al regelmatig staat hij zijn moeder bij rouw-, trouw- en kerkdiensten bij.

Op 22 december na de dienst wordt u de gelegenheid geboden op een feestelijke wijze afscheid te nemen van onze kosteres en haar man. Hieronder treft u de officiële uitnodiging daarvoor aan.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ginneken.