Oecumenische Bijbelcursus

Oecumenische Bijbelcursus

30-08-2013


Komend seizoen 2013 – 2014 wil drs. Henk Berflo weer een cursus Bijbellezen verzorgen.

Deze cursus is gericht op oecumenisch ingestelde mensen van Breda Zuid die zich wat meer willen verdiepen in de teksten van Evangeliën die in het Nieuwe Testament zijn opgenomen.

Dit seizoen is de aandacht gericht op de eigenheid van geloof en theologie die spreekt uit de teksten van Mattheus, Markus en Lukas. We gebruiken hiervoor een synoptische vergelijking. De cursusleider verstrekt kopieën van de Synopsis. Deelnemers gelieven wel zelf een Bijbel mee te brengen.

Praktische gegevens:

Tijd: van 10 – 12 uur steeds de 2de maandag van de maand, en dus 9 september, 14 oktober, 11 november , 9 december 2013 en 13 januari, 10 februari, 10 maart en 14 april 2014.

Plaats: Huize St Frans naast de St Laurentiuskerk aan de Ginneken-weg.

Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden, anders dan een gift voor koffie of thee.