Breda – Wismar – Arad

Breda – Wismar – Arad

3-10-2013


Zomerontmoeting 2013

Door omstandigheden kon de Zomerontmoeting niet eerder plaatsvinden (meestal wordt deze eind mei, begin juni gehouden) maar de ontmoeting van 2013 is net achter de rug. Dit jaar waren wij te gast in Wismar. Op 27 september reisden wij met 7 personen, te weten ds. Bram Heringa, Pieter Harder, Nel Vrijheid, Daan en Hannie Bouman, Renate Junker en ondergetekende, daarheen en dinsdag 1 oktober in de namiddag waren we weer thuis. Wij zijn blij te kunnen melden dat er ook uit Arad 7 mensen naar Wismar zijn gekomen. Het thema van deze ontmoeting is ‘Barlach, leven en werk’. De kunstenaar Ernst Barlach, die leefde van 1870-1938, heeft prachtige dingen gemaakt die echter in de tijd van het nationaalsocialisme door de toenmalige machthebbers als ‘ontaarde’ kunst bestempeld werd. Een aantal van zijn werken zijn dan ook vernietigd. Hoe wij dit thema handen en voeten hebben gegeven leest u in het volgende nummer van Kerknieuws of bij onze reisverslagen op de website. Op het moment van schrijven moest de reis nog beginnen.

Berichten uit Arad
Fragmenten uit de brieven die ik van ds. Béla Tothpal uit de gevangenis ontvangen mocht:

Allereerst wil ik nog eens bedanken voor het bezoek dat Bram en jij aan mij brachten. Het was voor mij een wondermooi teken van liefde. Zo’n lange reis gemaakt speciaal voor mij.Dagelijks krijg ik vele kaarten uit Holland, met veel woorden uit de bijbel die mij kracht en moed geven. Helaas heb ik niet de mogelijkheid om iedereen te antwoorden maar langs deze weg wil ik iedereen bedanken. Voor mij is het alsof deze mensen mij bezocht hebben.
Afgezien van alle problemen ben ik onze lieve God zeer dankbaar dat de gemeente in Arad sterk blijft. Het is goed te weten dat er een gemeente is waar ik bij hoor en die op mij wacht als ik weer vrijkom. Het laatste nieuws is dat ik mijn viool gekregen heb want komend weekend brengt men enkele van ons (gedetineerden) naar een zogeheten ‘Plaifest’, waar wij mogen laten zien en horen wat voor een ‘goede opvoeding’ wij gekregen hebben. Voor ons is dat fijn want daar kan ik mijn familie in ‘vrijheid’ ontmoeten. Wij kijken er naar uit!

Ook al kan ik niet lijfelijk de Zomerontmoeting in Wismar met jullie meevieren, in onze ziel en ons gebed blijven wij verbonden..
Ik groet jullie allen met de woorden uit Jesaja 41:10 Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Informatie over de detentie van ds. Béla Tothpal vindt u ook op de website www.protestantsegemeentebreda.nl (onder ‘laatst toegevoegd’ / weblog in detentie).

Ondersteuning familie Tothpal
In mei 2011 vroegen wij u om een bijdrage speciaal voor de ondersteuning van het predikantengezin Tothpal in Arad. Daar heeft u toen zo ruimhartig op gereageerd dat wij in staat waren hen 2½ jaar te ondersteunen met een maandelijkse bijdrage van € 400,-. Toen hoopten wij nog dat binnen die periode de ontwikkelingen rond de processen zodanig zouden zijn dat zij zichzelf weer zouden kunnen onderhouden. Helaas mocht dit niet het geval zijn; zoals u weet belandde ds. Tothpal zelfs in de gevangenis. Daarom zijn wij voornemens om in de maand november opnieuw een beroep op u te doen, zodat wij onze bijdrage aan dit gezin met twee opgroeiende kinderen, dat zo te lijden heeft onder alles wat er gebeurt, verder kunnen blijven ondersteunen.

Werkbezoek Arad
Voor het jaarlijks werkbezoek vliegen Jettie Wouters en ikzelf op 18 oktober naar Arad. Wij zijn daar om de lopende zaken rond hulpverlening en gemeente-werk te bespreken. Wij zullen ’s zondags aanwezig zijn bij de kerkdienst en tevens staan er bezoeken aan het bejaardenhuis en het kindertehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen op het programma. Tevens zullen wij ook ds. Tothpal in de gevangenis bezoeken. In het novembernummer hopen we verslag te doen van deze reis.

Bezetting contactgroep
Voor diegene die niet precies weten wie er nu eigenlijk allemaal in de Diaconale Contactgroep Breda-Wismar-
Arad zitten, stellen wij ons hierbij aan u voor:

Willy van den Akker – Markuskerk
Hannie Bouman – Markuskerk
Wieger van Dijk – Prot.Gemeente Ginneken
Rob Frankfoorder – Johanneskerk
Mieke Frankfoorder – Johanneskerk (voorzitter)
Pieter Harder – Johanneskerk (notulist)
Renate Junker – ELK
Harry Mulder – Markuskerk (penn.meester)
Jettie Wouters – Markuskerk (secretaris)

Wij zijn dringend op zoek naar een 2e penningmeester die op termijn en na een goede inwerktijd Harry Mulder zou kunnen opvolgen. Lijkt het u iets om de gelederen te komen versterken, neemt u dan contact op met Jettie Wouters, tel. 076-5653988, email: jettie.wouters@live.nl

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter), tel. 076-514.65.23
Email: w.frankfoorder@hccnet.nl