Nieuwe beelden in een rond de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken van Ludovicus

Nieuwe beelden in een rond de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken van Ludovicus

8-06-2024


Deze zomer staan er weer nieuwe beelden van Ludovicus van Eijnatte in en rond onze kerk. Ook dit jaar vijf werken, waarvan 3 binnen en 2 buiten in natuursteen. Het beeld ‘Kathedraal van de ziel’ uit arduin staat op het gazon tussen de muur van de Duivelsbruglaan en de kerk.

‘Maanteken’ uit graniet en arduin is te zien op de stilteplek van het kerkhof Oud Ginneken. Daarnaast zijn er 4 beelden die een vaste plek hebben gekregen op het Laurentiushof en in de twee nissen van het kerkhof.

Binnen in de kerk staan drie werken . ‘Eeuwige kringloop’ uit arduin en ‘Wording’ uit dolomiet met in het midden
‘Kringloop van het licht’ uit albast. De beelden in de kerk op het koor vangen het licht door de omringende hoge ramen. Vooral ‘Kringloop van het licht’ werkt doorschijnend.

Bovengenoemde beelden zijn symmetrisch vormgegeven en weerspiegelen orde en harmonie. De symmetrie en de sereniteit in de beelden zijn noodzakelijk om een diepere betekenis op te roepen bij de toeschouwer. Zijn studie architectuur resoneert in zijn beelden. Wat hij aan architectuur toevoegt is een natuurfilosofische dimensie. De geometrische vormen worden getransformeerd tot meer natuurlijke, organische vormen. De beelden onthullen daarmee gedachten van geborgenheid en troost, ontwikkeling, oorsprong en overdenking.

De beschouwing van het beeld.
Onbevangen kijken naar de betekenis in jezelf.

Het is interessant de diepere betekenis te vernemen die de kunstenaar toedicht aan zijn werk. Ludovicus vindt het echter belangrijker dat jij als toeschouwer ontdekt wat de betekenis van een beeld voor jezelf is. Het vraagt om een ‘naar binnen gericht kijken’.

Naar wat we in onszelf herkennen dat zich in het beeld openbaart. Soms raakt een beeld je onmiddellijk, soms gaat het aan je voorbij of spreekt het je minder aan of ben je er nog niet klaar voor. Maar door veel te kijken, word je onontkoombaar gevoeliger voor de werkzaamheid van zijn beelden.

Kijken wordt dan zien en zien wordt inzien.

Verbeelding in steen: buiten dagelijks. In de kerk op zaterdagen in de maand juli en augustus en in de eerste week van september van 13.30 uur – 16.30 uur.

Open monumentendagen 14 en 15 september van 13.00 uur – 17.00 uur.

ludovicusvaneijnatte.nl