Collecten: dakrenovatie

Collecten: dakrenovatie

17-05-2024


Alle collecten zijn belangrijk. Maar deze keer extra aandacht voor een bijzondere:

Het dak van de kerk moet over enkele jaren gerenoveerd worden. Het is belangrijk om onze monumentale kerk in zo goed mogelijke staat te houden. De kerkrentmeesters hebben de kosten hiervoor begroot op € 300.000,-.Dat is heel veel geld. Maar vele kleine bijdragen maken een grote. We hopen dat velen bij kunnen/willen dragen.

Geef uw donatie via rekeningnummer NL50 INGB 0001 0790 21.
En vermeld daarbij: gift dakrenovatie.

Hartelijk dank!