Actie Kerkbalans: Wat er mis kan gaan en ook mis gaat

Actie Kerkbalans: Wat er mis kan gaan en ook mis gaat

01-04-2013


Hoe wij, als kerkrentmeesters, ook ons best doen om de Actie Kerkbalans 2013 goed te laten verlopen, toch ging er ook dit jaar weer van alles mis. In januari zijn de brieven voor Kerkbalans door het landelijk kantoor verzonden.

Van de 540 leden die zijn aangeschreven hebben er pas 205 (!) toegezegd om bij te dragen. Met de opbrengst daarvan kunnen we ons nog niet eens een dominee voor 50% veroorloven.

We hebben gemerkt dat er gemeenteleden zijn die tot op heden geen brief Kerkbalans hebben ontvangen. Wij willen U uitdrukkelijk vragen om dit bij ons te melden met vermelding van uw e-mail adres en telefoonnummer en uiteraard uw naam.

Dit kan per E-mail: kbginneken@zonnet.nl of per brief: Protestantse Gemeente Ginneken, Postbus 4648, 4803 EP Breda

Ook merken wij dat nog steeds onterecht aanmaningen door het landelijk kantoor worden verzonden. Graag vernemen wij ook dat van u via bovenstaand adres.

Wij proberen alles zo goed als mogelijk is onder controle te krijgen en dat kost tijd. Wij hopen dat u daar begrip voor zult hebben en ons zult helpen alles weer op orde te krijgen.

Daartoe zouden wij graag van alle gemeenteleden hun e-mailadres en telefoonnummer willen ontvangen via bovengenoemd e-mail adres.

Henriëtte van IJzeren, scriba kerkrentmeesters