Zomerdiensten

Zomerdiensten

16-06-2023


‘Wie de ruimte van de psalmen binnengaat, betreedt een wonderlijke wereld, vol vrolijke muziek, soms ook gevuld met dodelijke stiltes. Intieme woorden van vertrouwen kunnen zomaar overgaan in felle protesten, hevig gejammer en een scherpe schreeuw om recht.

Er wordt gejubeld bij het leven met klaterende lofzangen, er wordt gejammerd in het stof met bijna ongegeneerde klaagzangen. De personages die men in deze wereld van de psalmen tegenkomt, kunnen drommen opgewekte pelgrims zijn, op weg naar de stad van God. Het kunnen echter net zo goed sluwe vijanden zijn, die de zangers op hun weg beloeren en belagen. De ene keer is de mens een bijna goddelijk beheerder van de schepping; kort daarna kan hij of zij alleen nog maar zeggen: “Ik ben geen mens meer, maar een worm.”

Zo veelstemmig, veelkleurig en veelvormig is de wereld van de psalmen, gevuld met tegenstellingen die soms eenvoudig niet te overbruggen lijken. Juist hierdoor blijven psalmen velen intrigeren.’

(uit: Niek Schuman, Drama van crisis en hoop. De Psalmen: gedicht, gebundeld en gebeden, Uitgeverij Meinema, 2008, pp. 15-16)