ZWO Nieuws

ZWO Nieuws

18-02-2023


Kerst en Nieuwjaar liggen al enkele weken achter ons. Maar u denkt vast nog terug aan het kerstbrood en banketstaaf, die via ZWO op uw bord zijn beland. Bij de ZWO-commissie Breda-Ginneken-Prinsenbeek overheerst eveneens een goed gevoel: de Kerstactie heeft een fantastisch resultaat opgeleverd, netto € 665,-! Nog nooit is er zoveel verkocht als deze keer. Hartelijk dank aan alle goede gevers! Fijn dat u meeleeft met de acties.

Op 5 februari vierden we in een gezamenlijke dienst in de Johanneskerk de Zondag voor het Werelddiaconaat. Mevrouw Ria Bekkers vertelde over het werk van de Stichting Kenia Scholingsproject. De ZWO-collecte voor dat doel leverde (fysiek + digitaal) € 1325,30 op; een prachtig bedrag! Veel dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen.

En er staat meer op het programma onder het motto: “Klaslokalen voor Kenia”. Op 15 april wordt in de Lukaskerk (Haagse Beemden) een snuffelmarkt gehouden. Dat gebeurt in samenwerking met de mensen van het Keniawinkeltje in Prinsenbeek. Vanaf nu kunt u al “sparen”.

Bewaar tot 14 april de spulletjes die nog geld op kunnen brengen maar bij u thuis al langer op een tweede leven wachten. We houden u op de hoogte over de gang van zaken.

Namens de ZWO-commissie,
Greet de Geus, voorzitter