ZWO-nieuws

ZWO-nieuws

17-10-2022


Nieuw ZWO-project: bouw en inrichting van een klaslokaal voor een school in Kenia.
De ZWO-werkgroep gaat de komende tijd een project financieren van de Stichting KENIA SCHOLENPROJECT PRINSENBEEK. Onderwijs is belangrijk, het creëert mogelijkheden voor werk en inkomen. Goed onderwijs is mogelijk als de onderwijsomstandigheden verbeterd kunnen worden. De Stichting richt haar activiteiten met name op scholen met veel wezen en half-wezen, scholen die uit hun jasje groeien en scholen waar de sanitaire voorzieningen onvoldoende zijn.
Haar inkomsten verkrijgt zij uit de verkoopactiviteiten van het “Kenia Kringloopwinkeltje” in Prinsenbeek, de jaarlijkse brocante-markt aldaar en giften van sympathisanten. Mevrouw Mary Kombo is coördinator van het klaslokalenproject. Ze is medebestuurslid van de Stichting. We spraken haar toen ze in Nederland op bezoek was bij haar zoon. Ze vertelde over de criteria die aangelegd worden bij het kiezen van scholen die ondersteund worden.
Mevrouw Ria Bekkers, voorzitter van de Stichting is voor ons de contactpersoon in Nederland. Ze is niet alleen de drijvende kracht achter de activiteiten van “het winkeltje”; ook bezoekt zij in Kenia de regio Kisii waar de school staat die ondersteund gaat worden.
De ZWO-zondag valt volgend jaar op 5 februari. Mevrouw Kombo probeert dan weer in Nederland te zijn om in de gezamenlijk dienst in de Johanneskerk het project toe te lichten.

De ZWO-commissie