Breda-Wismar-Arad

Breda-Wismar-Arad

17-10-2022


Groeten uit Arad
Van twee gemeenteleden ontvingen wij voor u namens hen allen de volgende groeten:

Liebe Schwestern und Brüder.
Ich bin Otilia aus Arad, und ich grüße alle, die ich aus Breda kenne. Ich bin froh, dass wir jeden Sonntag gemeinsam mit unserer kleinen evangelischen Gemeinde unter der Leitung unseres Pfarrers Béla Tóthpál Gottesdienst feiern. Wir bedauern, dass wir wegen der Pandemie nicht die Gelegenheit hatten, Mieke oder andere Freunde aus Breda zu treffen. Wir hoffen, Euch im August nächsten Jahres in Arad zu begrüßen. Wir grüssen euch alle mit Liebe. Ein feste Burg ist unser Gott!
Otilia Ciutina - Arad.

Geliefde zusters en broeders,
Mijn naam is Otilia uit Arad en ik groet allen die ik in Breda ken. Ik ben blij dat wij hier elke zondag samen met onze kleine Evangelische Gemeente onder leiding van onze pastor Béla Tóthpál onze kerkdienst kunnen houden. Wij vinden het jammer dat vanwege de pandemie er geen gelegenheid was om Mieke en andere vrienden uit Breda te ontmoeten. Wij hopen jullie in augustus volgend jaar in Arad te kunnen begroeten.
Wij groeten jullie allen hartelijk. Een vaste burgt is onze God!
Otilia Ciutina – Arad

Liebe Freunde aus Breda,
Ich vermisse die Besuche, die Treffen, das gemeinsame Singen und die guten Gespräche. Aber ich wünsche euch allen den Glauben an das Gute, an die Liebe zueinander, an eine Welt ohne Covid und an den Frieden!
Der 93-jährige József Hevesi aus Arad wünscht Ihnen allen alles Gute!

Lieve vrienden uit Breda, Ik mis de bezoeken, de ontmoetingen, het samen zingen en de goede gesprekken. Maar ik wens jullie allen het geloof in het Goede, in de liefde tot elkaar, een wereld zonder Covid en vrede! De 93-jarige József Hevesi wens jullie alle goeds!

Nieuws uit Wismar op de website
Nogmaals wil ik u wijzen op 2 lezenswaardige artikelen uit de Gemeindebrief van onze partnergemeente in Wismar. Deze zijn te vinden via www.pknbreda.nl - diaconie/Breda-Wismar-Arad.
Graag hoor ik wat u ervan vindt!

Afscheid en welkom
Na meer dan 20 jaar werkzaam geweest te zijn in onze contactgroep hebben wij op de Startzondag van 11 september afscheid genomen van Hannie Bouman. Ontelbare banendozen met kleding, schoenen, mantels en wat al niet meer gingen door haar handen, bij de Zomerontmoetingen in Arad en Wismar waren zij en haar man Daan praktisch altijd van de partij en ook als de Zomerontmoeting hier in Breda was, stak zij de handen uit de mouwen. Voor dat alles willen wij haar ook langs deze weg ontzettend bedanken en alle goeds toewensen!
Goed nieuws: vanuit de Protestantse Gemeente Ginneken mogen wij Annet van Zijl van harte welkom heten in onze contactgroep. Daar zijn wij erg blij mee!

Honing en handcrème uit Arad
De fraaie potjes honing zijn er in 3 variëteiten te weten voorjaars- en zomerbloemenhoning èn opnieuw de bijzondere woudhoning ad € 3,75.
De handcrème kost € 3,-- per stuk.
Bestellingen via: w.frankfoorder@hccnet.nl of bel 5146523

Mieke Frankfoorder (vz)