Lezing over Albert Schweitzer - 22 september

Lezing over Albert Schweitzer - 22 september

10-09-2022


Op donderdagavond 22 september a.s. om 20:00 uur zal een lezing gegeven worden over Albert Schweitzer door prof. Johan Goud in onze Laurentiuskerk.

Albert Schweitzer was een groot filosoof en nieuwtestamenticus, maar besloot daarnaast geneeskunde te gaan studeren om als arts lepra te bestrijden in Afrika. Hij stichtte daartoe een kliniek in Lambaréné, in het huidige Gabon. Hij was ook lid van de Orde van Sint Lazarus. Zowel zijn theologische als medische inzet spreekt nog steeds tot de verbeelding en kan ons ook nu nog inspireren.

De zogenaamde Lazaruslezing wordt jaarlijks gehouden door de Orde van Sint Lazarus, een charitatieve vereniging die zich nationaal en internationaal bezighoudt met het bestrijden van infectieziektes en armoede. De Orde heeft haar wortels in het Heilige Land waar zij zich inzette om melaatsheid onder kruisvaarders te verzorgen en te bestrijden. Op dit moment heeft de Nederlandse tak van deze Orde ook een project in Afrika en wel in Gambia.

De Orde organiseert deze lezing in samenwerking met de Vrienden van de Protestantse Laurentiuskerk en de toegangsprijs van €10,00 komt ten goede aan de Vrienden en daarmee aan onze Laurentiuskerk.

Wij hopen op een grote opkomst en hopen ook u te kunnen verwelkomen.

Gerlof Bosma