Oecumenische Gospelviering Raad van Kerken Breda op Hemelvaartsdag

Oecumenische Gospelviering Raad van Kerken Breda op Hemelvaartsdag

20-06-2022


Eindelijk, na een stop van twee jaar vanwege Corona, konden we op de ochtend van Hemelvaartsdag 26 mei, voorafgaand aan de “officiële” opening van het Breda Jazz Festival, weer genieten van een Gospelviering in de Grote Kerk van Breda!

De muziek spetterde als vanouds. Zangeres Joany Muskiet, met drie achtergrondzangeressen en begeleid door Ivo Stuivenberg en met orgelspel door Aart Bergwerff, zorgden daarvoor.

Thema van de gospelviering was “Ga in Vrede”. We lazen uit Lucas 24 over de hemelvaart van Jezus en dat het laatste wat zijn leerlingen van Hem zien is dat ‘Hij zijn handen ophief en hen zegende’. Er waren drie korte overdenkingen van elk een paar minuten. En tussen de overdenkingen en vóór en na de gebeden weerklonken de gospels, gezongen door de zangeressen én door de aanwezigen.

Iemand zegenen is positief, iemand alle goeds toewensen, het heeft te maken met verbinding, benadrukte Hans van der Meulen (voorganger bij de evangelische gemeente Jefta Breda). De zegen van Jezus werd ook echt ontvangen door zijn leerlingen. Er was geen verdriet bij het afscheid. Nee, ‘Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem’. Norbert Schnell (pastoor van de parochie Breda Centrum) wees erop dat Jezus in zijn zegening zijn leerlingen opdroeg te getuigen. Te getuigen dat niet de dood, maar God in deze wereld het laatste woord spreekt en dat dat een woord van Liefde en Vrede is. Dat is de kern ook van het christelijk geloof: steeds weer uitkomen bij het dubbelgebod van de liefde ÉN ernaar handelen. Liefde als wapen. En niet – zoals nu in Oekraïne – twee christelijke landen die tegenover elkaar staan en kerkelijke leiders die met een beroep op de Bijbel dit legitimeren en wapens zegenen. Joan van Kempen (dominee van de Protestantse Gemeente Breda) bepaalde ons erbij dat, elke keer als het gelaat van een ander mens je aankijkt en jouw wezen raakt met een vraag om hulp, je ontdekt dat je niet zelf de richting bepaalt van het eigen kompas, maar dat een pool buiten jouwzelf je richting geeft. En ze wenste ons toe: “Mogen we met deze openheid op weg gaan om met Pinksteren de Geest te ontvangen. Ga in vrede, Amen.”

De zegen werd beaamd met “Oh happy day”. Het was weer een gospelviering met inspirerende woorden, gesproken en gezongen. Het feest van Hemelvaartsdag was begonnen – hopelijk volgende jaren ook weer zo!