Boekenmartk zaterdag 28 september: boeken gevraagd.

Boekenmartk zaterdag 28 september: boeken gevraagd.

14-08-2013


De ZWO organiseert haar grote tweejaarlijkse boekenmarkt als start voor een nieuw te sponseren project. Ditmaal is de opbrengst bestemd voor de koeien-, geiten- en ossen-projecten van de Wijnand Noordhoek Foundation in Breda. De Foundation, bestaande uit een kleine groep vrijwilligers, werkt in de provincie Teso (Oeganda). Alle giften gaan voor 100% naar de lokale projecten. Overheadkosten (reizen, administratieve kosten) worden door de vrijwilligers van de Noordhoek Foundation zelf gedragen.

Waarom een koe, geit of os? Het bezit van één dier maakt voor een gezin het verschil tussen armoede versus leefbaarheid en toekomst. Door bijv. een vrouw een koe in bruikleen te geven, krijgt zij inkomsten voor haarzelf en haar gezin. Het eerste kalf van de koe gaat door naar een volgende vrouw. Volgende kalfjes kan zij houden voor de productie van melk of doorverkopen voor grotere uitgaven zoals schoolgeld. Wilt u meer weten, bezoek dan de website:

www.noordhoekfoundation.nl

Maar zonder boeken, geen boekenmarkt.

Net als in voorgaande jaren zullen er weer veel interessante en waardevolle boeken zijn in verschillende categorieën: gezondheid, koken, huis & tuin, kinderboeken, religie, reizen, literatuur, romans, detectives, enz., enz. We zijn ervan overtuigd dat iedereen hier iets van zijn gading kan vinden en dat de boekenmarkt een bezoek dubbel en dwars waard is!

De boekenmarkt vindt plaats in Mariëndal, Duivelsbruglaan 13. De toegang is €1, koffie en koek zijn verkrijgbaar. Ook de opbrengst hiervan gaat naar het project van de Noordhoek Foundation. Parkeergelegenheid is er volop op het Schoolakkerplein.

Heeft u boeken voor de boekenmarkt, wilt u dan, vanaf begin juli, contact opnemen met de ophaler in uw buurt.

Princenhage, Ginneken, Brabantpark, Heusdenhout:
Victor Witter, tel. 076-5600804, email: witter.nelson@hetnet.nl

Haagse Beemden en Noord:
Bep Koldenhof, tel. 076-5411903, email: koldies@ziggo.nl

Prinsenbeek:
Elly van Vliet, tel. 076-5440140, email: elly_van_vliet@hotmail.com

Wij hopen u op zaterdag 28 september te zien op de boekenmarkt!

ZWO Breda – Ginneken - Prinsenbeek