Introductie Appostel

Introductie Appostel

28-01-2022


Al voor dat het covid-19 virus over de wereld rondging zagen de diakenen de inkomsten uit de collectes afnemen. In het dagelijks geldverkeer wordt er meer en meer digitaal betaald en is er steeds minder muntgeld in omloop.

Door de beperkende maatregelen ten gevolge van het covid-19 virus kwamen er minder mensen naar de kerk en gedurende de lockdown periode waren er zelfs helemaal geen kerkgangers. Dat had gevolgen voor de collecteopbrengsten. Voor een deel werd dat gelukkig opgevangen door giften ten bate van de collectes. Maar het maakte eens te meer duidelijk dat er naar een andere
manier van collecteren gezocht moest gaan worden. Ook in het college van Kerkrentmeesters speelde men met die gedachte. En zo zijn diakenen en kerkrentmeesters samen op zoek gegaan naar een voor onze kerk geschikte methode.

Op het eerste gezicht lijken er oplossingen voorhanden: collectebonnen of digitaal, via een QR
code. Beide methodes zijn betrekkelijk eenvoudig voor de gebruikers, maar vragen meer aandacht en werk van de collegeleden. Bonnen moeten geadministreerd en gedistribueerd worden, een QR code moet wekelijks aangepast en in het liturgieboekje geplaatst worden.
Uiteindelijk kwamen we terecht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Ze bieden in SKG-collect o.a. een app (= applicatie, programma) genaamd Appostel. Met deze app kun je collectegeld overmaken naar de daarin aangegeven bestemmingen.

Hoe werkt het?
Om de app te kunnen gebruiken moet die op een smartphone of tablet gedownload worden. De beheerder van de app krijgt dan een melding dat er een account is aangemaakt. Nadat de beheerder de aanvrager heeft goedgekeurd is de app klaar voor gebruik.

Deze app biedt nog meer mogelijkheden. Zo kan de nieuwsbrief er ook op gezet worden. Volgend jaar hopen we ook Kerkbalans voor het merendeel van onze leden via SKG-Collect te kunnen regelen. Daar volgt uiteraard later dit jaar nog meer informatie over.

Er is een download instructie op aanvraag beschikbaar.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
– Ingeborg Haspels
– Joke van den Bosch
– Gerard van Erkel

Ook kunt u al eens een kijkje nemen op website van Appostel: appostel.nl