ZWO-dienst - 6 februari

ZWO-dienst - 6 februari

20-01-2022


De jaarlijkse ZWO-dienst zou in onze kerk plaatsvinden, maar is verplaatst naar de Markuskerk. Dat is vanwege de ervaring die daar de afgelopen tijd is opgedaan met online uitzendingen met beeld.

Via de site van de Protestantse gemeente Breda kunt u de link naar die uitzending vinden:

https://www.pknbreda.nl/vieringen
De aankondiging van de dienst zoals die ook in S’amen te lezen is:

De gezamenlijke dienst begint om 10.00 uur. De wijkkerken van de PGB en de Protestantse kerk in Prinsenbeek zijn deze zondag gesloten.

Mevr. Lin Tjeng van Kerk in Actie is aanwezig om ons te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de imkeropleiding en alles wat hiermee samenhangt in het bijenproject in Guatemala.

Wij weten nog niet of de dienst deels fysiek en online wordt of alleen online. Wij houden u via de kerkbladen/nieuwsbrieven van de ZWO kerken op de hoogte.

ZWO kerstactie
De verkoop van stollen en staven was een groot succes. Er zijn 65 stollen en 83 staven in de kerken verkocht. Een geweldig resultaat waarvoor wij u hartelijk bedanken. De opbrengst is bestemd voor het bijenproject in Guatemala. Wij hopen dat de lekkernijen goed gesmaakt hebben.
Namens de ZWO commissie, Karin Nelson