Hervatting kerkdiensten

Hervatting kerkdiensten

20-01-2022


Met ingang van komende zondag 23 januari a.s. hervatten we de diensten in de kerk. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren menen we dat dit op een verantwoorde manier kan.

De basisregels zijn weer van kracht: graag bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk een mondkapje dragen. In de banken houden we 1,5 meter afstand.

Er is voorlopig nog geen koffiedrinken na afloop van de dienst. We zullen daarin gelijke tred houden met de horeca.