Project Lotjeshuis beëindigd

Project Lotjeshuis beëindigd

14-08-2013


Bijna twee jaar geleden startte ZWO Breda-Ginneken met het Lotjeshuis-project. Dankzij uw financiële steun en daadwerkelijke hulp is er veel voor de kinderen in het Lotjeshuis bereikt: de voeding is verbeterd, gebitten zijn verzorgd, diverse materialen vervangen of aangeschaft en het personeel is geschoold. Dankzij de directe contacten met directrice Maria weten we zeker dat al het geld goed is besteed.

Maria schreef ons een dank/afscheidsbrief waaruit we het volgende citeren:

“Ik spreek wederom bijzondere waardering uit naar u en bedank voor elke steun die ik heb ontvangen in de achter ons liggende tijden. Zonder uw hulp o.a. zouden wij niet weten hoe wij het zouden moeten redden. Het is van onschatbare waarde wat jullie voor deze kansarme kinderen betekenen en doen.” ( ) “Ik bid voor u en de uwen dat het u goed mag blijven gaan en dat de Here u overvloedig mag zegenen. Al biddend en werkend, schouder aan schouder met vereende krachten gaan wij verder samen voor de kansarmen. Nogmaals mijn hartelijke dank aan u allen!”

Vriendelijke groeten,
Maria.