Versoepeling corona-maatregelen

Versoepeling corona-maatregelen

24-09-2021


Ook in de kerken werkt de versoepeling van de Corona-maatregelen door. We volgen de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland en vallen met ingang van zondag 25 september a.s. terug op de basisregels. Die zijn onverminderd van belang omdat het Coronavirus niet weg is. Daarbij enkele bijzonderheden die bij het vieren van de eredienst meedoen:

• het is belangrijk om bij klachten zoals verkoudheid thuis te blijven en zich te laten testen;
• de regel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. In de kerk laten we daarom de stickers bij de zitplaatsen voorlopig zitten;
• geen handen schudden, dus ook niet bij de vredegroet;
• de gaven van brood en wijn zullen weer van achter uit de kerk, dus vanuit de gemeente, worden aangedragen;
• het grote dankgebed bidden we weer rond de altaartafel;
• de voorganger deelt het brood uit vanaf de treden naar het koor. Met wijn blijven we voorlopig terughoudend – het symbool dat we allen uit één beker drinken die ons in Christus aan elkaar verbindt, lijkt op dit moment nog te riskant;
• collecteren blijven we om diezelfde reden voorlopig doen bij de uitgang;
• verschillende kerk- en geloofsgemeenschappen gaan verschillend om met het tonen van een vaccinatiebewijs. Wij kiezen er vooralsnog voor er niet naar te vragen. (Dat laat onverlet dat het dringend is aanbevolen zich te laten vaccineren.)