Samen zingen & niet meer aanmelden

Samen zingen & niet meer aanmelden

8-07-2021


Op een nieuwspagina staat nieuws. En het beste nieuws komt eerst: we mogen weer samen zingen! In haar laatste vergadering voor de zomer heeft de kerkenraad besloten om het landelijke advies met betrekking tot versoepelingen van de Coronaregels te volgen. Dat betekent dat we m.i.v. zondag 4 juli de samenzang in ere herstellen.

Hoewel we ons er samen goed doorheen hebben geslagen en in muzikaal en vocaal opzicht allerminst stil zijn gevallen de afgelopen maanden, is dit zonder meer een fijn vooruitzicht!

Er verandert meer. Aanmelden voor het deelnemen aan een kerkdienst is, gezien het aantal plaatsen dat in de kerk beschikbaar is, niet meer nodig.

Alleen de richtlijn om anderhalve meter afstand te bewaren blijft van kracht, ook tijdens het koffiedrinken. Dat dat ook dat weer kan is een buitengewoon prettig vooruitzicht!