Inzameling van de gaven: Witte Donderdag en Eerste Paasdag

Inzameling van de gaven: Witte Donderdag en Eerste Paasdag

29-03-2021


Normaal zamelen we op Witte Donderdag de diaconale gaven in bij het aan tafel gaan. Uitdrukking geven aan onze verbondenheid met anderen kan vanwege de Corona-maatregelen dit jaar niet op die manier. Uw gaven kunt u geven voorafgaand aan de dienst in de potten die onder het orgel staan. Ook de ‘uitgangscollecte’ is deze keer een ‘ingangscollecte’. Een bijdrage overmaken kan natuurlijk ook:

Collectedoelen Witte Donderdag:
1. Diaconie;
2. Annahuis Breda;
NL98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Ginneken;
3. Voor onze gemeente;
NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Protestantse gemeente Ginneken.

Op Goede Vrijdag en in de Paasnacht wordt niet gecollecteerd. Dat hoeft echter niemand van gulheid te weerhouden:

Collectedoelen eerste Paasdag:
1. Diaconie;
2. Zuid-Afrika – toekomst voor kansarme kinderen ;
NL98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Ginneken;
3. Voor onze gemeente;
NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Protestantse gemeente Ginneken.

Met hartelijke groet, ds. Eward Postma