Breda – Wismar – Arad

Breda – Wismar – Arad

19-06-2013


Transport

Als u dit leest is, als alles goed verloopt, Theo Oldenburger met zijn vrachtwagen alweer terug in Breda en zijn alle goederen in Arad. Met vereende krachten is op zaterdag 8 juni in Bavel de vrachtwagen geladen. Iedereen die meegeholpen heeft èn Theo natuurlijk ontzettend bedankt! Wat geweldig dat wij dit, met uw hulp, opnieuw hebben kunnen doen voor deze mensen die al deze spullen zo goed kunnen gebruiken.

Behalve heel veel kleding, textiel, schoenen, fietsen en beddengoed is er ditmaal ook weer een elektronisch orgel meegegaan. Hier was onlangs door Renata Tothpal om gevraagd omdat haar man in de gevangenis bij de kerkdiensten orgel mag spelen. Omdat er geen orgel was heeft Renata onmiddellijk het kleine orgel dat zij nog thuis hadden staan daarheen laten brengen, maar dit is eigenlijk te klein voor de ruimte. Wat wij onlangs gekregen hebben en nu al in Arad is, voldoet veel beter voor deze zaal.

Aanleveren goederen
Daar wij in de maanden juni en juli vanwege vakantie geen mogelijkheid hebben om te sorteren, willen wij u vragen eventuele goederen te bewaren tot augustus.


Berichten uit Arad

Informatie over de detentie van ds. Béla Tothpal vindt u ook op de website www.protestantsegemeentebreda.nl (kies: ‘laatst toegevoegd’/weblog in detentie).

Fragment uit de email van Renata Totpal, ontvangen 21 en 25 mei ‘13

‘Met Pinksteren hadden wij een hele mooie kerkdienst. Onze jongeren hebben een paar nieuwe liederen gezongen en wij hebben de brief van Bram (Heringa) voorgelezen. De gemeenteleden zijn altijd blij als er bericht uit Nederland komt want dan weten ze dat ze niet alleen zijn…..’‘Met Béla gaat het goed. Hij maakt veel potloodtekeningen. Op 1 juni (Ziua Copilului = Kinderdag in Roemenië) heeft hij met zijn tekeningen een expositie gehouden, waarvoor hij ook weer punten voor vervroegde vrijlating verdient. Ook doet hij mee in een theatergroep die eind juli een uitvoering heeft. Ik hoop dat ik daarbij kan zijn.’


Fragmenten uit de Brief van Béla Totpal van 25 mei 2013

“God heeft grote dingen aan ons gedaan. Machtig is Hij en heilig is zijn naam. Zijn erbarmen kent geen einde: over generaties heen schenkt Hij het allen die Hem eren.” (Luc.1: 49-50)

Dit kan ik ook beamen als ik de situatie van mijn leven en dat van de gemeente bezie. Ook als wij persoonlijk lijden, door Gods ogen gezien lijkt alles anders.

Eindelijk heb ik nu een goede ‘baan’, dat wil zeggen dat mijn dagen anders gaan. Ik werk in een schone zaal, ik kan verscheidene kerkdiensten bijwonen en aan Bijbelstudies deelnemen. Daarmee verkort zich mijn gevangenschap.

Mijn dank voor allen die mij mooie kaarten gestuurd hebben. Ik heb kaarten gekregen in de Engelse, Duitse, Franse, Nederlandse, Griekse en Latijnse taal. Speciaal was dat ik met mijn verjaardag wel 64 kaarten kreeg. Een record!

De politie, die mij dagelijks de kaarten brengt en waarvoor ik moet tekenen, zegt dat er niemand is die zoveel kaarten krijgt. Nogmaals heel veel dank. Niet alleen voor de kaarten maar ook voor alle goede gedachten en de liefde die achter deze kaarten steekt. Jammer genoeg kan ik niet iedereen persoonlijk beantwoorden, maar iedere envelop die ik open, al die geschreven woorden geven mij vreugde en ik voel dankbaarheid dat onze lieve God mij zoveel goede vrienden gegeven heeft.

God zegene jullie allen! Béla.


Kindertehuis Arad

Voor het Kindertehuis in Arad hadden wij nog een gift van het Verjaardagsfonds ‘in de knip’. Hiermee is nu een airconditioning voor de fysiotherapieruimte in het tehuis aangeschaft. ‘On behalf of the children: thank you so much for your donation! Sincerely Ana Christea’ (fragment uit de email van de directrice).


Zomerontmoeting 2013 in Wismar

Dit jaar zal de Zomerontmoeting plaatsvinden van 12-13 t/m 16-17 september in Wismar. Zoals altijd verblijven we daar bij gastgezinnen. Het thema is, voor zover wij begrepen hebben, nog niet helemaal rond maar het wordt ongetwijfeld weer een hele bijzondere ontmoeting! Zonder pastor Béla Tothpal, maar er zullen zeker gemeenteleden uit Arad zijn!

Heeft u interesse om mee te gaan (de eigen kosten zijn minimaal) of wilt u eerst nog wat nadere informatie meldt u dan bij Jettie Wouters, tel. 076-5653988 / email jettie.wouters@live.nl

Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter), tel. 076-514.65.23
Email: w.frankfoorder@hccnet.nl