ZWO - een nieuw project

ZWO - een nieuw project

29-01-2021


Op de eerste zondag van februari is er elk jaar een gezamenlijke ZWO-viering. Dat is een mooi en goed gebruik. Dit jaar – het is bekend – loopt het anders. Op zondag 7 februari presenteert ZWO zowel in Breda als Prinsenbeek en Ginneken in online-vieringen het nieuwe project.

Imkers
“Bijenhouden biedt Guatemalteekse jongeren toekomst” heet dat project. Doel is jongeren op te leiden tot imker. Het is opgezet door het Vredescentrum Barbara Ford, een partnerorganisatie in Guatemala van Kerk in Actie.

Vakopleiding
Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Officieel werd in 1996 een vredesakkoord getekend, maar nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk.
Het Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding om imker te worden. Ze worden bovendien gestimuleerd om gezamenlijk een onderneming te starten. Het project is er dus op gericht dat deze jongeren een eigen inkomen kunnen verwerven en hun levensomstandigheden structureel kunnen verbeteren.

Bijenkasten
Kerk in Actie en het Vredescentrum willen jaarlijks 80 jongeren een vakopleiding tot imker bieden. Grondbezit is niet nodig, wel bijenkasten en enige apparatuur. Een vakopleiding voor een jongere kost inclusief deze faciliteiten € 1365.

Bijdrage
ZWO ondersteunt dit project en wil met uw hulp één, maar liefst meerdere opleidingsplaatsen financieren. Een bijdrage kunt u overmaken, op rekening NL 14 INGB 0001542941 t.n.v. College van Diakenen PGB, afd. ZWO, o.v.v. Guatemala. Veel dank alvast voor uw gift!

De ZWO-commissie Breda-Ginneken-Prinsenbeek, Karin Nelson