Speciale collectes in januari & februari

Speciale collectes in januari & februari

2-01-2021


10 januari : De voedselbank.
Op dit ogenblik heeft de voedselbank behoefte aan een nieuwe vrachtwagen. Wij ondersteunen hen financieel in dit project.

7 februari: ZWO.
7 februari is de start van een nieuw project bij de ZWO.
We ondersteunen het bijenproject in Guatemala.
Het Vredescentrum Barbara Ford streeft ernaar om per jaar 80 jongeren een opleiding tot imker aan te bieden. Daarmee kunnen ze in hun eigen levensonderhoud en hun familie voorzien.

Grondbezit is niet nodig, wel bijenkasten en enige apparatuur; ook daarin voorziet de opleiding. De opleiding tot imker (man of vrouw ) kost 1365 Euro.
Wij hopen als ZWO weer op uw steun.

Uw bijdrage is bijzonder welkom op NL 14 INGB 00015429 t.n.v. College van Diakenen PGB afd. ZWO o.v.v. Guatemala.

14 februari: de voedselbank

21 februari: begin 40 dagen project
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel.
Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.

U kunt uw gift voor de betreffende collecte overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: Diaconie Prot. Gemeente Ginneken: NL98 RABO 0373 7372 54, met vermelding van het doel.

Hartelijk dank alvast!