Houd moed, brand een kaarsje

Houd moed, brand een kaarsje

18-12-2020


Een lichtje ontsteken is een klein gebaar. Maar in deze weken kan het veelbetekenend zijn. De dagen zijn kort. En Kerst kunnen we niet zo stralend vieren als we zouden willen. Dan kan het helpen om iets te doen wat positief stemt. Een kaarsje branden is zoiets. Het kan een manier zijn om moed te houden. Of om tegen jezelf te zeggen dat je ondanks de dingen die tegenzitten toch wilt vasthouden aan goede krachten. Soms heeft goede wil onderhoud nodig.

De voorgaande adventsweken was onze kerk steeds op zaterdagmiddag open om een kaarsje aan te steken. Nu Kerstdiensten door de "lockdown" nog verder beperkt worden en het onmogelijk is om deze samen te vieren, willen we ook nu de mogelijkheid bieden om een kaarsje te komen aansteken. De Kerk is open op zaterdag 9 januari van 14.00 tot 16.00 uur.