Lockdown: geen kerkdiensten, alleen online vieringen

Lockdown: geen kerkdiensten, alleen online vieringen

17-12-2020


Na de ingelaste toespraak van onze minister-president, is het moderamen van de kerkenraad samengekomen. Dat was al gepland. Er was nu echter maar één agendapunt: hoe gaan we om met de urgentie om collectief een halt toe te roepen aan het snel stijgende aantal besmettingen? Het moderamen is tot een drastisch besluit gekomen. In de overtuiging dat het niet past om nu door te gaan met samenkomsten van dertig mensen is besloten dat er gedurende de periode van de lockdown, dus t/m 19 januari, geen kerkdiensten zullen plaatsvinden.

In plaats daarvan zullen er online-vieringen zijn, die uitsluitend via kerkomroep.nl te volgen zijn. Het is een bittere pil. We zagen niet aankomen dat het zo snel deze kant opging. Hieronder een toelichting bij het moeilijke besluit en concrete gegevens over wat dan wel. Want het heeft allerlei consequenties.

Vrijheid van godsdienst
Al eerder hebben we geconstateerd dat de overheid kerken, moskeeën, etc. buiten de Covid-19-maatregelen houdt. Dat is ook nu het geval en heeft grondwettelijke redenen. In de voorlaatste kerkenraadsvergadering hebben we daarover uitgebreid gesproken. Ook over hoe lastig het is om adequaat met die vrijheid om te gaan - moeten we alle overwegingen die aan de overheidsmaatregelen ten grondslag liggen soms nog eens dunnetjes overdoen? Als kerkenraad kwamen we in dat gesprek uit op de lijn dat wij als gemeente onze grondwettelijke vrijheid niet perse als een recht hoeven op te eisen en er zelf voor kunnen kiezen om 'mee te bewegen' met de maatregelen. Daarom hebben we toen alle bijeenkomsten opgeschort, met uitzondering van de kerkdiensten en kerkenraadsvergaderingen.

Eigen verantwoordelijkheid van de kerk
Nu staan we echter op een nieuw punt, en dat vraagt opnieuw om een plaatsbepaling. Want opnieuw legt niemand ons iets op, maar we willen wel verantwoordelijkheid nemen. Het aantal besmettingen neemt in een dusdanig zorgwekkend tempo toe, dat de overheid voor drastische maatregelen kiest. Het doel daarvan is dat wij allen zo veel mogelijk thuis blijven en dat er zo weinig mogelijk contact-momenten zijn. Zelfs scholen worden opnieuw gesloten.

Geen kerkdiensten, alleen online-vieringen
In deze situatie is het, meent het moderamen, niet wenselijk dat wij als gemeente blijven samenkomen met dertig mensen. Daarom hebben we, met pijn in het hart, besloten dat er t/m 19 januari geen kerkdiensten zullen plaatsvinden. In solidariteit met de samenleving waarvan wij deel zijn, zullen we, net als in het voorjaar, overschakelen naar online-vieringen die niet in de kerk bijgewoond kunnen worden, maar slechts via kerkomroep.nl gevolgd kunnen worden. Het is een hard gelag met het Kerstfeest in aantocht. Maar we hebben gemeend dat dit besluit voor alle geplande diensten en vespers moet gelden. Ook het beoogde Kerstfeest met de kinderen, dat dit jaar samen met de Marcus- en de Lucaskerk is voorbereid, en dat op het erf van de kerk zou plaatsvinden, zal niet doorgaan.